FEKJÆR ØKER FAGKOMPETANSEN YTTERLIGERE MED FLERE FASTE STILLINGER

Maiblomstring på Fekjær

Våren 2021 annonserte Fekjær flere fagstillinger og med god søkning til stillingene. Hele 15 nye medarbeidere med riktig kompetanse ble ansatt. Alle flyttet til Hedalen eller nærområdet.

Årsaken til den store rekrutteringen av fagfolk i 2021, var at Fekjær utvidet antall døgnplasser. Døgnenheten ble organisert i 2 enheter.

Høsten 2022 vil Fekjær ta i bruk et nybygd behandlingskollektiv og dermed en mindre økning i døgnplasser. Dette vil kreve noen flere fagstillinger.

Fekjær er en institusjon innen spesialisthelsetjenesten. Dette setter store krav til kompetanse blant de ansatte. Ingen får fast ansettelse uten å inneha riktig kompetanse i forhold til lover og forskrifter. I tillegg riktig grunnutdanning på høyskole- universitetsnivå, må alle som ansettes ha eller forplikte seg til å ta videre utdanning innen psykisk helsearbeid eller annen relevant godkjent tilleggsutdanning/spesialisering.

Fekjær har et stort og godt fagmiljø med vel 60 ansatte.

I dag har vi ansatt/knyttet til oss:

 • 3 erfarne psykiatere
 • 1 LIS (lege under spesialisering)
 • 1 psykologspesialist
 • 3 psykologer -2 av våre psykologer er under spesialisering på Fekjær.
Fra venstre: Psykologene Louise Walker Utheim, Alexandra Tenebroso, Martine Furnes her sammen med klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken
 • 20 sykepleiere/vernepleiere – De fleste har videreutdanning i psykisk helsearbeid og eller relevant masterutdanning.
 • 6 sosionomer i 80 -100 % stillinger – Flere av disse har videreutdanning i psykisk helsearbeid eller relevant masterutdanning.
 • 3 stillinger for idrettskonsulenter/miljøterapeuter – 2 stillinger besatt og den siste lyses nå ut.
 • Ergoterapeut med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Noen dyktige erfarne helsefagarbeidere med tilleggsutdanning.

Vår oppdragsgiver Helse Sør Øst RHF og Statsforvalteren som tilsynsmyndighet gir stor ros til Fekjær for all den riktige kompetansen som er ansatt ved sentret.

Fekjær har i tillegg mange stabsansatte i viktige funksjoner. Dette gjelder innen:

 • Ledelse
 • Kjøkken
 • Renhold
 • Vaktmester/vedlikehold
 • Kontor/administrasjon

Innlandet Fylkeskommune har opprettet 2 lærerstillinger ved institusjonen. I tillegg til undervisning gis karriereveiledning.

For å ta i bruk det nye behandlingskollektivet og til videreutvikling av tilbudet ved døgnenhetene søker vi etter personale i følgende faste stillinger med ansettelse i løpet av ettersommeren:

1 psykiater i 60 – 100 % stilling

1 psykologspesialist i 100 % stilling

1 sosionom og vernepleier

2 psykiatriske sykepleiere

1 idrettskonsulent/miljøterapeut

 

POLIKLINIKKEN 

Fekjær poliklinikk med ambulant team har tilhold i egne moderne lokaler 1 km fra selve sentret. En av våre dyktige spesialsykepleiere har sluttet her. Vi søker derfor etter:

Psykiatrisk sykepleier i 100% stilling

 

Med det store gode fag- og arbeidsmiljøet vi har og tilbud om gode personalboliger til leie, har Fekjær stor tro på å lykkes med ansettelse i alle stillingene med folk med god og riktig kompetanse.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt