FEKJÆR ØKER FAGKOMPETANSEN YTTERLIGERE MED FLERE FASTE STILLINGER

Maiblomstring på Fekjær

Våren 2021 annonserte Fekjær flere fagstillinger og med god søkning til stillingene. Hele 15 nye medarbeidere med riktig kompetanse ble ansatt. Alle flyttet til Hedalen eller nærområdet.

Årsaken til den store rekrutteringen av fagfolk i 2021, var at Fekjær utvidet antall døgnplasser. Døgnenheten ble organisert i 2 enheter.

Høsten 2022 vil Fekjær ta i bruk et nybygd behandlingskollektiv og dermed en mindre økning i døgnplasser. Dette vil kreve noen flere fagstillinger.

Fekjær er en institusjon innen spesialisthelsetjenesten. Dette setter store krav til kompetanse blant de ansatte. Ingen får fast ansettelse uten å inneha riktig kompetanse i forhold til lover og forskrifter. I tillegg riktig grunnutdanning på høyskole- universitetsnivå, må alle som ansettes ha eller forplikte seg til å ta videre utdanning innen psykisk helsearbeid eller annen relevant godkjent tilleggsutdanning/spesialisering.

Fekjær har et stort og godt fagmiljø med vel 60 ansatte.

I dag har vi ansatt/knyttet til oss:

 • 3 erfarne psykiatere
 • 1 LIS (lege under spesialisering)
 • 1 psykologspesialist
 • 3 psykologer -2 av våre psykologer er under spesialisering på Fekjær.
Fra venstre: Psykologene Louise Walker Utheim, Alexandra Tenebroso, Martine Furnes her sammen med klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken
 • 20 sykepleiere/vernepleiere – De fleste har videreutdanning i psykisk helsearbeid og eller relevant masterutdanning.
 • 6 sosionomer i 80 -100 % stillinger – Flere av disse har videreutdanning i psykisk helsearbeid eller relevant masterutdanning.
 • 3 stillinger for idrettskonsulenter/miljøterapeuter – 2 stillinger besatt og den siste lyses nå ut.
 • Ergoterapeut med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Noen dyktige erfarne helsefagarbeidere med tilleggsutdanning.

Vår oppdragsgiver Helse Sør Øst RHF og Statsforvalteren som tilsynsmyndighet gir stor ros til Fekjær for all den riktige kompetansen som er ansatt ved sentret.

Fekjær har i tillegg mange stabsansatte i viktige funksjoner. Dette gjelder innen:

 • Ledelse
 • Kjøkken
 • Renhold
 • Vaktmester/vedlikehold
 • Kontor/administrasjon

Innlandet Fylkeskommune har opprettet 2 lærerstillinger ved institusjonen. I tillegg til undervisning gis karriereveiledning.

For å ta i bruk det nye behandlingskollektivet og til videreutvikling av tilbudet ved døgnenhetene søker vi etter personale i følgende faste stillinger med ansettelse i løpet av ettersommeren:

1 psykiater i 60 – 100 % stilling

1 psykologspesialist i 100 % stilling

1 sosionom og vernepleier

2 psykiatriske sykepleiere

1 idrettskonsulent/miljøterapeut

 

POLIKLINIKKEN 

Fekjær poliklinikk med ambulant team har tilhold i egne moderne lokaler 1 km fra selve sentret. En av våre dyktige spesialsykepleiere har sluttet her. Vi søker derfor etter:

Psykiatrisk sykepleier i 100% stilling

 

Med det store gode fag- og arbeidsmiljøet vi har og tilbud om gode personalboliger til leie, har Fekjær stor tro på å lykkes med ansettelse i alle stillingene med folk med god og riktig kompetanse.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt