HØYST AKTUELLE TEMA PÅ FAGDAGEN 10. APRIL 2024

Fagfolk samlet i Evastua for fagdag

Årlig leier Stiftelsen Fekjær inn Svein Erik Gransjøen, ansatt ved Sykehuset innlandet HF, for å undervise fagpersonell ved Fekjær i temaet suicid/suicidalvurdering.

Gransjøen underviser alt fagpersonell innen psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet og studenter ved Universitetet på Gjøvik i dette viktige temaet.

Mange som sliter med alvorlige psykiske problem har mørke tanker. Det er derfor særdeles viktig at ansatte ved Fekjær oppdateres og får ny kunnskap innen dette viktige temaet. 25 fagfolk ved Fekjær deltok på undervisningen.

Synes på selvmord har forandret seg i den vestlige verden gjennom tidene. I dag har alt fagpersonell plikt til å forebygge at en deprimert og fortvilet person tar sitt eget liv.
Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken overrekker foredragsholder Svein Erik Gransjøen Fekjærboka Håp og Deltagelse, som takk for god og nyttig undervisning. 
Sosionom Kristin Thorsrud var en av kursdeltakerne.

 

Siste tema på fagdagen var informasjon om kartleggingsverktøyene DUDIT og AUDIT. Disse er anerkjente til bruk for avklaring i forhold til rus.

Noen unge voksne med alvorlige psykiske problem innlagt ved Fekjær sliter også med rusproblem. Sosionom Andre Sagmo-Håkonsen med master i behandling av avhengighetsproblematikk og som er ansatt ved Fekjær

underviste i bruken av disse viktige verktøyene.

Andre Sagmo-Håkonsen underviser i verktøyet DUDIT. I forgrunnen enhetsleder Nina Haugom Grøv

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt
Fra venstre: Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, overlege/psykiater Arne Raknerud, avdelingsoverlege/psykiater Elisabeth Høye Porthun, Avdelingssjef Berit Marie Bakkemo og institusjonssjef Elling Fekjær

FAGLEDELSEN VED SYKEHUSET INNLANDET HF AVDELING REINSVOLL BESØKTE FEKJÆR

Fekjær har helt fra 1971 hatt et konstruktivt godt samarbeid med Reinsvoll Sykehus ( tidligere Presteseter Sykehus). Fra 1972 til 1987 hadde Fekjær fast psykiatritjeneste fra daværende Presteseter sykehus.

Fekjær har helt fra 1971 hatt et konstruktivt godt samarbeid med Reinsvoll Sykehus ( tidligere Presteseter Sykehus). Fra 1972 til [...]

Published 5 mar 2024 by Gunnar Fossholt