FEKJÆR SØKER PSYKOLOGSPESIALIST

Fekjærtunet overgangsboliger

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og er godkjent også for inntak etter Fritt behandlingsvalg.

FPS består av 2 døgnenheter, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger (etterbehandlingstilbud). Døgnenheten behandler unge voksne i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblematikk rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 5 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også med andre tilnærmeringer.

Fekjær har et stort fagmiljø med vel 60 ansatte som består av bl.a. psykiatere, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut og idrettskonsulenter.  Innlandet fylkeskommune har egen skole ved FPS med 2 lærere.  FPS har vurderingskompetanse.

Vi har studenter fra ulike universitet og høgskoler.  FPS er tilsluttet Det nasjonale faglige nettverket for alvorlige personlighetsforstyrrelser NAPP.  Vi vektlegger fagutvikling for alle våre ansatte.  2 av våre psykologer er under spesialisering.  Vi stimulerer ansatte til å ta master- og relevante videreutdanninger samt PhD.  FPS vil høsten 2022 ta i bruk et nytt behandlingskollektiv for 4 pasienter og 2 treningsleiligheter.

Vi søker derfor etter psykologspesialist i 100% stilling

 

Arbeidsoppgaver:

 • Diagnostisering og kartlegging
 • Gi psykoterapi/individualterapi og gruppeterapi, som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling.
 • Delta innen FOU-arbeid
 • Gi veiledning til våre psykologer
 • Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken.

 Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:

 • Klinisk spesialist i psykologi
 • Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
 • Bred erfaring fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Interesse for veiledning og undervisning

Vi tilbyr:

 • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
 • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
 • Lønn etter avtale med pensjons- og forsikringsordning
 • Gode og moderne boliger til leie også for familie
 • 6 måneder prøvetid

hedalen.no kan du lese mer om bygda Hedalen.

 

Kontaktpersoner:

Institusjonssjef Elling Fekjær, tlf: 905 91 545. Epost: elling.fekjaer@fekjaer.no

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf: 915 13 484. Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes pr post eller elektronisk til: post@fekjaer.no

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
FEKJÆR SØKER SYKEPLEIER/VERNEPLEIER OG HELSEFAGARBEIDER