FEKJÆR SØKER PSYKIATER/OVERLEGE

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og er godkjent også for inntak etter Fritt behandlingsvalg.

FPS består av 2 døgnenheter, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger (etterbehandlingstilbud). Døgnenheten behandler unge voksne i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblematikk rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 5 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også med andre tilnærmeringer.

Fekjær har et stort fagmiljø med vel 60 ansatte som består av bl.a. psykiatere, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut og idrettskonsulenter.  Innlandet fylkeskommune har egen skole ved FPS med 2 lærere.  FPS har vurderingskompetanse.

Vi har studenter fra ulike universitet og høgskoler.  FPS er tilsluttet Det nasjonale faglige nettverket for alvorlige personlighetsforstyrrelser NAPP.  Vi vektlegger fagutvikling for alle våre ansatte.  2 av våre psykologer er under spesialisering.  Vi stimulerer ansatte til å ta master- og relevante videreutdanninger samt PhD.  FPS vil fra høsten 2022 ta i bruk et nytt behandlingskollektiv for 4 pasienter og 2 treningsleiligheter.

Vi søker derfor etter psykiater/overlege i inntil 100% stilling

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinering
 • Gi psykoterapi/individualterapi og gruppeterapi, som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling.
 • Delta innen FOU-arbeid
 • Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken.

Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:

 • Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Interesse for veiledning og undervisning

 

Vi tilbyr:

 • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
 • Engasjerte og dyktige psykiatere og medarbeidere i en hektisk hverdag
 • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
 • Lønn etter avtale med pensjons- og forsikringsordning
 • Mindre stillingsstørrelse kan diskuteres
 • Gode og moderne boliger til leie også for familie
 • 6 måneder prøvetid

hedalen.no kan du lese mer om bygda Hedalen.

 Kontaktpersoner:

Psykiater/overlege Svein Martin Luth, e.post: smaluth@online.no

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken.  Tlf 915 13 484, e.post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes pr. post eller elektronisk til: post@fekjaer.no

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
FEKJÆR SØKER PSYKOLOGSPESIALIST FEKJÆR SØKER SYKEPLEIERE

Aktuelt fra Fekjær

Morgenrapporten ved Enhet 1. F.h. foran, Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen. F.v., Sykepleier Anne Skinningsrud, holder rapporten.

MORGENRAPPORTER VED DØGNENHETENE

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver morgen kl 08.00 samles fagpersonell med dagvakt til rapport i hver sine lokaliteter i Evastua.

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver [...]

Published 6 mai 2022 by Gunnar Fossholt
Deltagere under seminarets første dag.

FAGSEMINAR FOR 22 ANSATTE

Fekjær har lang tradisjon på å arrangere et større årlig flerdagsseminar for sine ansatte. Seminaret arrangeres enten om bord på en av de store båtene ut fra Oslo eller i en storby. Koronasituasjonen har gjort at det er flere år siden vi har arrangert et større fagseminar.

Fekjær har lang tradisjon på å arrangere et større årlig flerdagsseminar for sine ansatte. Seminaret arrangeres enten om bord [...]

Published 4 apr 2022 by Gunnar Fossholt