Forsiden / Overgangsboliger

Overgangsboliger

Noen trenger mer tid og videre behandling etter døgninnleggelse. Disse kan etter utskrivelse få tilbud om viderebehandling i egen leilighet ved Fekjærtunet overgangsboliger. Her gis poliklinisk behandling, kartlegging og arbeidstrening gjennom NAV. Kommunen bistår med boveiledning.

Fekjærtunet overgangsboliger ligger idyllisk til med nydelig utsikt over Hedalen og fjellene rundt.

Det var jo en måte å få noe mer oppfølging på enn det jeg kunne fått viss jeg hadde flytta rett ut. Det fikk jeg jo heldigvis … For det har jeg hatt bruk for lenge, siden det ikke gikk så bra hjemme …

Rapport 01/2011, brukerundersøkelse ved Fekjærtunet overgangsboliger
Fekjærtunet overgangsboliger
Fekjær psykiatriske senter
Fekjarvegen 110
3528 Hedalen

Aktuelt fra Fekjær

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The Nuiances of Fake Lashes Long and amazing eyelashes happen to be women include something which provides been preferred by more ladies.they can try these out There's cosmetic merchandise built for females looking for larger than merely a cosmetics. As an [...]

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The [...]

Published 17 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as a highly extensive, beautiful CBD drinks!meticulously Regardless of the fact that it really is definitely certainly not feasible to overdose on CBD, it really is certainly important to figure out how very much you really ought to be executing. That you might require [...]

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system calms many of these as a incredibly prolonged, captivating CBD drink!drei Regardless of the simple fact that it genuinely is usually in no way conceivable to overdose on CBD, it really is usually essential to appreciate how far you seriously ought to get accomplishing. [...]

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt