Forsiden / Poliklinikk

Poliklinikk

Fekjær poliklinikk er en godkjent spesialistpoliklinikk for voksenpsykiatri som tilbyr utredning, samtaler og behandling individuelt og i grupper.

Fekjær poliklinikk
Hedalsvegen 110, 3528 Hedalen
Telefon: 61 34 88 00
E-post: post@fekjaer.no

Aktuelt fra Fekjær

Fra fagmøte 19. januar 2018. Fra venstre: Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, overlegene Irina Saliy, Agnieszka Majdanik, Audrius Bardauskas, avdelingsleder Birgit Rautenberg og institusjonssjef Elling Fekjær. Overlege Svein Martin Luth og leder poliklinikk Tone Kristin Markussen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

God psykiaterdekning ved Fekjær

Fekjær har flere spesialister i psykiatri. De siste to årene har Fekjær kjøpt psykiatertjenester fra Sykehuset Innlandet HF. Nå har Fekjær tilsatt to psykiatere/overleger i fulltidsstilling.

Fekjær har flere spesialister i psykiatri. De siste to årene har Fekjær kjøpt psykiatertjenester fra Sykehuset Innlandet HF. Nå [...]

Published 22 jan 2018 by fkhh-adm

Erfaringskonferanse om fysisk aktivitet

Helsedirektoratet har de siste årene administrert øremerkede midler avsatt på statsbudsjettet til fysisk aktivitet innen behandling av psykiatri og rus. Fekjær har gjennom flere år fått midler fra ordningen. De er benyttet til utviklingsarbeid innen fysisk aktivitet og friluftsliv som del av behandlingen Fekjær gir ved døgnenheten.

Helsedirektoratet har de siste årene administrert øremerkede midler avsatt på statsbudsjettet til fysisk aktivitet innen [...]

Published 17 jan 2018 by fkhh-adm