Velkommen til Fekjær

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Hos oss finner du ikke lange korridorer og hvite, sterile sykehusvegger. Midt i et levende kulturlandskap danner et gardstun med småhus og tømmerhus en annerledes ramme, der aktiviteter og deltagelse er en viktig del av behandlingen. Vi kombinerer forskning og fagkunnskap med generasjoners erfaring i å hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser. Fekjær har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er godkjent innen ordningen fritt behandlingsvalg.

Aktuelt fra Fekjær

Fra fagmøte 19. januar 2018. Fra venstre: Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, overlegene Irina Saliy, Agnieszka Majdanik, Audrius Bardauskas, avdelingsleder Birgit Rautenberg og institusjonssjef Elling Fekjær. Overlege Svein Martin Luth og leder poliklinikk Tone Kristin Markussen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

God psykiaterdekning ved Fekjær

Fekjær har flere spesialister i psykiatri. De siste to årene har Fekjær kjøpt psykiatertjenester fra Sykehuset Innlandet HF. Nå har Fekjær tilsatt to psykiatere/overleger i fulltidsstilling.

Fekjær har flere spesialister i psykiatri. De siste to årene har Fekjær kjøpt psykiatertjenester fra Sykehuset Innlandet HF. Nå [...]

Published 22 jan 2018 by fkhh-adm