Velkommen til Fekjær

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Hos oss finner du ikke lange korridorer og hvite, sterile sykehusvegger. Midt i et levende kulturlandskap danner et gardstun med småhus og tømmerhus en annerledes ramme, der aktiviteter og deltagelse er en viktig del av behandlingen. Vi kombinerer forskning og fagkunnskap med generasjoners erfaring i å hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser. Fekjær har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er godkjent innen ordningen fritt behandlingsvalg.

Aktuelt fra Fekjær

FEKJÆR UTVIDER MED 12 STILLINGER FRA SOMMEREN 2021

Fekjær psykiatriske senter opplever stor etterspørsel om behandlingsplass. Pågangen har det siste året vært økende og resultert i økt ventetid for å motta behandling. Fekjær er nå inne i en spennende utviklingsfase med utvidelse av antall behandlingsplasser og øker bemanningen med hele 12 nye fagstillinger.

Fekjær psykiatriske senter opplever stor etterspørsel om behandlingsplass. Pågangen har det siste året vært økende og [...]

Published 23 apr 2021 by Gunnar Fossholt

KOKK I 60 – 100 % FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. I tillegg er vi godkjent for inntak etter ordningen Fritt behandlingsvalg. Senteret består av 2 døgnenheter, poliklinikk og overgangsboliger.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 21 apr 2021 by Gunnar Fossholt