Forsiden / Om Fekjær / Fag og kunnskap

Fag og kunnskap

Fekjær sin virksomhet er fra år 2000 knyttet opp mot forskning- og utviklingsarbeid. Som en del av spesialisthelsetjenesten stiller vi høye krav til kompetanse, kvalitet og dokumentasjon av behandlingsresultater. Fekjær har som ambisjon å være i forkant i utviklingen av relevant kunnskap med basis i norsk anerkjent psykiatri. Kontinuerlig fagutvikling er sentralt for at Fekjær til enhver tid skal kunne tilby sin målgruppe et kompetent og oppdatert personale.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt