Forsiden / Om Fekjær / Fag og kunnskap

Fag og kunnskap

Fekjær sin virksomhet er fra år 2000 knyttet opp mot forskning- og utviklingsarbeid. Som en del av spesialisthelsetjenesten stiller vi høye krav til kompetanse, kvalitet og dokumentasjon av behandlingsresultater. Fekjær har som ambisjon å være i forkant i utviklingen av relevant kunnskap med basis i norsk anerkjent psykiatri. Kontinuerlig fagutvikling er sentralt for at Fekjær til enhver tid skal kunne tilby sin målgruppe et kompetent og oppdatert personale.