NY ORGANISERING AV DØGNENHETEN VED FEKJÆR

Etter et større tilbygg ble tatt i bruk, utvidet Fekjær i august 2021 døgnavdelingen med flere plasser og ansatte. Som et resultat av dette ble døgnavdelingen organisert i 2 enheter – Enhet 1 og Enhet 2.

Enhet 1 (tidligere med benevnelse Innegruppa) har fortsatt hovedsete på Internatet. Spesialsykepleier Vibeke Finnøen Amundsen er her ansatt som enhetsleder.

Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen utenfor Internatet

Enhet 2 (tidligere Utegruppa) har hovedsete i Svingen med et større tilbygg og Heggom. Spesialsykepleier Nina Grøv Haugom er ansatt som enhetsleder. Enhet 2 er på dagtid inndelt i 2 grupper – Svingengruppa og Utegruppa.

Enhetsleder Nina Haugom Grøv utenfor Svingen

Tor Anders Perlestenbakken er ansatt som klinikksjef for døgnenheten og poliklinikken.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Hver enhet har sitt faste personell – miljøterapeuter, psykologer/psykologspesialister og psykiatere

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt