NY ORGANISERING AV DØGNENHETEN VED FEKJÆR

Etter et større tilbygg ble tatt i bruk, utvidet Fekjær i august 2021 døgnavdelingen med flere plasser og ansatte. Som et resultat av dette ble døgnavdelingen organisert i 2 enheter – Enhet 1 og Enhet 2.

Enhet 1 (tidligere med benevnelse Innegruppa) har fortsatt hovedsete på Internatet. Spesialsykepleier Vibeke Finnøen Amundsen er her ansatt som enhetsleder.

Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen utenfor Internatet

Enhet 2 (tidligere Utegruppa) har hovedsete i Svingen med et større tilbygg og Heggom. Spesialsykepleier Nina Grøv Haugom er ansatt som enhetsleder. Enhet 2 er på dagtid inndelt i 2 grupper – Svingengruppa og Utegruppa.

Enhetsleder Nina Haugom Grøv utenfor Svingen

Tor Anders Perlestenbakken er ansatt som klinikksjef for døgnenheten og poliklinikken.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Hver enhet har sitt faste personell – miljøterapeuter, psykologer/psykologspesialister og psykiatere

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt