NY ORGANISERING AV DØGNENHETEN VED FEKJÆR

Etter et større tilbygg ble tatt i bruk, utvidet Fekjær i august 2021 døgnavdelingen med flere plasser og ansatte. Som et resultat av dette ble døgnavdelingen organisert i 2 enheter – Enhet 1 og Enhet 2.

Enhet 1 (tidligere med benevnelse Innegruppa) har fortsatt hovedsete på Internatet. Spesialsykepleier Vibeke Finnøen Amundsen er her ansatt som enhetsleder.

Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen utenfor Internatet

Enhet 2 (tidligere Utegruppa) har hovedsete i Svingen med et større tilbygg og Heggom. Spesialsykepleier Nina Grøv Haugom er ansatt som enhetsleder. Enhet 2 er på dagtid inndelt i 2 grupper – Svingengruppa og Utegruppa.

Enhetsleder Nina Haugom Grøv utenfor Svingen

Tor Anders Perlestenbakken er ansatt som klinikksjef for døgnenheten og poliklinikken.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Hver enhet har sitt faste personell – miljøterapeuter, psykologer/psykologspesialister og psykiatere

Aktuelt fra Fekjær

Morgenrapporten ved Enhet 1. F.h. foran, Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen. F.v., Sykepleier Anne Skinningsrud, holder rapporten.

MORGENRAPPORTER VED DØGNENHETENE

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver morgen kl 08.00 samles fagpersonell med dagvakt til rapport i hver sine lokaliteter i Evastua.

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver [...]

Published 6 mai 2022 by Gunnar Fossholt
Deltagere under seminarets første dag.

FAGSEMINAR FOR 22 ANSATTE

Fekjær har lang tradisjon på å arrangere et større årlig flerdagsseminar for sine ansatte. Seminaret arrangeres enten om bord på en av de store båtene ut fra Oslo eller i en storby. Koronasituasjonen har gjort at det er flere år siden vi har arrangert et større fagseminar.

Fekjær har lang tradisjon på å arrangere et større årlig flerdagsseminar for sine ansatte. Seminaret arrangeres enten om bord [...]

Published 4 apr 2022 by Gunnar Fossholt