Aktuelt

Fra styremøte 6.11. Styret og ledelse. F.v. Tor Anders Perlestenbakken, Marit Sørensen, Alf Skar, Gunnar Fossholt, Birgit Rautenberg, Ståle Borgersen, Jørgen Brabrand, Bjarne Berg, Erlin Lae og Geir Lippestad. Foto: Elling Fekjær

STYREMØTE I STIFTELSEN FEKJÆR

6. november 2020 ble nytt styremøte i Stiftelsen Fekjær avholdt. På grunn av Covid-19 og med restriksjoner i forhold til avstander, ble styremøtet også denne gang avholdt på vårt kurssted Søre Lokalet.

6. november 2020 ble nytt styremøte i Stiftelsen Fekjær avholdt. På grunn av Covid-19 og med restriksjoner i forhold til [...]

Published 11 nov 2020 by Gunnar Fossholt
Seniorrådgiver Ingrid Renolen og Seniorrådgiver Tony Heyerdahl under avslutningsmøtet for tilsynet.

HELSETILSYNET INNLANDET FORNØYD MED DEN BEHANDLING SOM GIS VED FEKJÆR

Omkring 30 ansatte ved Fekjær fulgte spent med da revisjonsteamet fra Fylkesmannen fredag 23. oktober la fram hovedinntrykket fra det tre dager lange tilsynet.

Omkring 30 ansatte ved Fekjær fulgte spent med da revisjonsteamet fra Fylkesmannen fredag 23. oktober la fram hovedinntrykket fra [...]

Published 28 okt 2020 by Gunnar Fossholt
Advokat Geir Lippestad innleder til drøfting av strategisk planlegging

FEKJÆR INVOLVERER ALLE ANSATTE I DRØFTING AV SENTRETS FRAMTID

Styret ved Stiftelsen Fekjær behandlet i sitt møte 5. mai dokumentet Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030. I vedtaket heter det bl.a. at de ansatte skal involveres i dette viktige strategiske arbeidet.

Styret ved Stiftelsen Fekjær behandlet i sitt møte 5. mai dokumentet Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030. I vedtaket [...]

Published 8 sep 2020 by Gunnar Fossholt
F.h: ordfører Marit Hougsrud, institusjonssjef Elling Fekjær, koordinator Anne Karin Steinsæter, psykiatrisk sykepleier Vibeke Finøen Amundssen og assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken

SØR-AURDAL KOMMUNE SIN POSITIVPRIS TILDELT FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

Til applaus fra kommunestyret i Sør-Aurdal fikk Fekjær positivprisen for 2019 under kommunestyremøte 18. juni.

Til applaus fra kommunestyret i Sør-Aurdal fikk Fekjær positivprisen for 2019 under kommunestyremøte 18. juni.

Published 18 jun 2020 by Gunnar Fossholt

HEDER TIL TRE ANSATTE VED STIFTELSEN FEKJÆR

Fekjær har mange dyktige ansatte. Flere ansatte har arbeidet ved sentret i hele 10 – 20 og 30 år. Arbeidsmiljøutvalget arranger årlig en sammenkomst i juni måned for alle ansatte. Denne ble avholdt på Søre Lokalet – Fekjær sitt større møte- og seminarlokale – torsdag 11. juni 2020.

Fekjær har mange dyktige ansatte. Flere ansatte har arbeidet ved sentret i hele 10 – 20 og 30 år. Arbeidsmiljøutvalget arranger [...]

Published 12 jun 2020 by Gunnar Fossholt