Aktuelt

Personalgruppa engasjerer seg når alle involveres i «å kaste ball» om kommende utvidelse

Fekjær utvider og tilpasser driften

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas i bruk. Flere nye stillinger er opprettet og ansettelsesprosessen er kommet langt. Fekjær har god søkning til de fleste fagstillingene

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas [...]

Published 1 jul 2019 by Gunnar Fossholt
Helseklyngen med representanter fra Beitostølen Helseportsenter, Riisby Behandlingssenter, LHF Briskeby og Fekjær psykiatriske senter.

Helseklyngen besøkte NTNU Gjøvik

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor interesse får Helseklyngen og de enkelte medlemsbedriftenes virksomheter.

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor [...]

Published 28 jun 2019 by Gunnar Fossholt

UTVIDELSER OG UTVIKLING VED FEKJÆR

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og består av døgnenhet, poliklinikk med ambulant team og Fekjærtunet overgangsboliger. Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF (HSØ). Fekjær har i dag vel 40 ansatte og de fleste i hele stillinger. I tillegg gir Oppland fylkeskommune opplæring og karriereveiledning med 2 faste lærere. Fekjær har et [...]

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og består av døgnenhet, poliklinikk med [...]

Published 29 mar 2019 by Gunnar Fossholt