MER FRA ÅPNINGEN AV BEKKOM

Bekkom

Nettstedet hedalen.no har laget en fyldig reportasje fra den offisielle åpningen av Bekkom.

Her får leserne muligheter  til å følge åpningsarrangementet fra a til å med både bilder, tekst og video.

Reportasjen finner du her: høytidelig åpning av Bekkom