Aktuelt

Fra venstre: Psykologene Louise Walker Utheim, Alexandra Tenebroso, Martine Furnes her sammen med klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

FLERE PSYKOLOGER VED FEKJÆR

Fekjær har et stort og bredt fagmiljø. Siste år ansatte vi blant annet 3 nye psykologer. Alle disse har lagt bak seg et 5 – 6 års profesjonsstudium ved Universitetene i Oslo eller Tromsø.

Fekjær har et stort og bredt fagmiljø. Siste år ansatte vi blant annet 3 nye psykologer. Alle disse har lagt bak seg et 5 – 6 [...]

Published 11 jan 2022 by Gunnar Fossholt