FEKJÆR SØKER SOMMERVIKARER/TILKALLINGSVIKARER

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF. Senteret består av 2 døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Døgnenhetene behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18-35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus.  Poliklinikken holder til i egne lokaler og vektlegger ettervern.

Senteret har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologer, sykepleiere, idrettskonsulenter, sosionomer og i tillegg stabspersonell.

Til våre døgnenheter søker vi sommervikarer/tilkallingsvikarer 

Fortrinnsvis personer som er under utdanning innen helse/sosialfag (psykolog, sykepleier, sosionom og vernepleier)

Vi tilbyr:

  • Lærerikt og interessant arbeid i et bredt tverrfaglig team
  • Intern opplæring og veiledning
  • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
  • Lønn etter tariff
  • Bolig til leie.

Kontaktpersoner:

Institusjonssjef Elling Fekjær, tlf. 905 91 545.  Epost: elling.fekjaer@fekjaer.no

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, Tlf: 91513484.  Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

hedalen.no kan du lese mer om bygda Hedalen.

 

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 12. mars 2024 til e-post: post@fekjaer.no