UTSTILLINGEN PSYK

PSYK er en omfattende og stor utstilling som krever mange meter veggflater og god belysning.
Snekkere og elektriker holder i disse dager på med forvandling av storsalen med scene til å bli et
moderne utstillingslokale.

De 3 billedkunstnere har deltatt i planlegging av utforming av utstillingsvegger med belysning. Det vil bli montert solid handicapinngang til lokalene.

Fekjær og utstillere ser fram til åpningen av utstillingen torsdag 29. september på Søre lokalet – Fekjær sitt kurs og konferansested.

Velkommen!