UTSTILLINGEN PSYK

PSYK er en omfattende og stor utstilling som krever mange meter veggflater og god belysning.
Snekkere og elektriker holder i disse dager på med forvandling av storsalen med scene til å bli et
moderne utstillingslokale.

De 3 billedkunstnere har deltatt i planlegging av utforming av utstillingsvegger med belysning. Det vil bli montert solid handicapinngang til lokalene.

Fekjær og utstillere ser fram til åpningen av utstillingen torsdag 29. september på Søre lokalet – Fekjær sitt kurs og konferansested.

Velkommen!

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt