UTSTILLINGEN PSYK

PSYK er en omfattende og stor utstilling som krever mange meter veggflater og god belysning.
Snekkere og elektriker holder i disse dager på med forvandling av storsalen med scene til å bli et
moderne utstillingslokale.

De 3 billedkunstnere har deltatt i planlegging av utforming av utstillingsvegger med belysning. Det vil bli montert solid handicapinngang til lokalene.

Fekjær og utstillere ser fram til åpningen av utstillingen torsdag 29. september på Søre lokalet – Fekjær sitt kurs og konferansested.

Velkommen!

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt