KUNSTUTSTILLINGEN PSYK TIL HEDALEN

Velkommen til åpningen av kunstutstillingen PSYK på Søre Lokalet, Hedalsvegen 1543, Hedalen torsdag 29. september kl 13.00

Program

Åpning av utstillingen ved fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune Even Aleksander Hagen

Hilsen ved ordfører i Sør-Aurdal kommune Marit Hougsrud

Musikk ved Henning Andersen

Presentasjon av utstillingen ved kunstnere Geir Hareide Andersen, Martine Byrkjeland Mjelde og Nils K. Johansen

Enkel servering

Gratis inngang

Utstillingen PSYK er åpen for publikum kl 13.00 til 17.00 hver onsdag t.o.m. lørdag i perioden 29. september til 14. oktober.

Velkommen til utstillingen PSYK!

Arrangør: Fekjær psykiatriske senter i samarbeid med PSYK-Kunst.

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt