Fekjær utvider og tilpasser driften

Denne gjengen ser frem til å få nye kollegaer.

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas i bruk. Flere nye stillinger er opprettet og ansettelsesprosessen er kommet langt. Fekjær har god søkning til de fleste fagstillingene

I tidligere artikkel er bakgrunn for utvidelser og utvikling ved Fekjær beskrevet.

Ledelsen har over tid hatt en prosess for å tilpasse organisasjon, drift og ledelse til den kommende utvidelsen. Alle ansatte får mulighet til å ta aktiv del i prosessen. Nylig ble det avholdt fagdag hvor status innen blant annet nybygg, rekruttering og omorganisering ble presentert. Personalgruppa kom med en rekke gode og konstruktive innspill som tas med i videre planlegging.

 

Rådgiver Alf Skar presenterer foreløpig arbeidsnotat om planlagte driftstilpasninger ved kommende utvidelse

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt