Fekjær utvider og tilpasser driften

Denne gjengen ser frem til å få nye kollegaer.

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas i bruk. Flere nye stillinger er opprettet og ansettelsesprosessen er kommet langt. Fekjær har god søkning til de fleste fagstillingene

I tidligere artikkel er bakgrunn for utvidelser og utvikling ved Fekjær beskrevet.

Ledelsen har over tid hatt en prosess for å tilpasse organisasjon, drift og ledelse til den kommende utvidelsen. Alle ansatte får mulighet til å ta aktiv del i prosessen. Nylig ble det avholdt fagdag hvor status innen blant annet nybygg, rekruttering og omorganisering ble presentert. Personalgruppa kom med en rekke gode og konstruktive innspill som tas med i videre planlegging.

 

Rådgiver Alf Skar presenterer foreløpig arbeidsnotat om planlagte driftstilpasninger ved kommende utvidelse