Styremøte i Stiftelsen Fekjær

Foto: Institusjonssjef Elling Fekjær

Onsdag 21. februar avholdt Stiftelsen Fekjær styremøte på Gabelshus i Oslo. Foruten vanlig styresaker ble det en grundig drøfting av forsknings- og utviklingsarbeid ved Fekjær.

Innledere var daglig leder i Helseklyngen, Svein Pettersen og utviklingsleder ved Fekjær, Gunnar Fossholt. Styret ber om at FoU skal inngå som et prioritert område i videreutviklingen av Fekjær. Herunder videreutvikle Fekjærs nettverk og samarbeid med andre instanser som driver FoU arbeid i Norge.

Bildet over viser fra venstre styremedlem Erling Lae, styremedlem Jørgen Brabrand, nestleder Ståle Borgersen, styreleder Geir Olav Gogstad, leder av Helseklyngen Svein Pettersen, styremedlem Mona Landsend Strandbråten, utviklingsleder Gunnar Fossholt og ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken.

 

Aktuelt fra Fekjær

Fra fagmøte 19. januar 2018. Fra venstre: Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, overlegene Irina Saliy, Agnieszka Majdanik, Audrius Bardauskas, avdelingsleder Birgit Rautenberg og institusjonssjef Elling Fekjær. Overlege Svein Martin Luth og leder poliklinikk Tone Kristin Markussen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

God psykiaterdekning ved Fekjær

Fekjær har flere spesialister i psykiatri. De siste to årene har Fekjær kjøpt psykiatertjenester fra Sykehuset Innlandet HF. Nå har Fekjær tilsatt to psykiatere/overleger i fulltidsstilling.

Fekjær har flere spesialister i psykiatri. De siste to årene har Fekjær kjøpt psykiatertjenester fra Sykehuset Innlandet HF. Nå [...]

Published 22 jan 2018 by fkhh-adm

Erfaringskonferanse om fysisk aktivitet

Helsedirektoratet har de siste årene administrert øremerkede midler avsatt på statsbudsjettet til fysisk aktivitet innen behandling av psykiatri og rus. Fekjær har gjennom flere år fått midler fra ordningen. De er benyttet til utviklingsarbeid innen fysisk aktivitet og friluftsliv som del av behandlingen Fekjær gir ved døgnenheten.

Helsedirektoratet har de siste årene administrert øremerkede midler avsatt på statsbudsjettet til fysisk aktivitet innen [...]

Published 17 jan 2018 by fkhh-adm