Studiebesøk fra Homstrupgård

Assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken underviser i behandling av selvskading.

Onsdag 31. januar 2018 fikk Fekjær besøk av åtte ledere, psykologer og spesialpedagoger fra Holmstrupgård i Danmark.

Dette var som del av et tredagers studiebesøk i Norge. Foruten Fekjær besøkte de Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, og regionalt ressurssenter for vold/ traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Holmstrupgård er en behandlingsinstitusjon for ungdom med alvorlige psykiske problemer i aldersgruppen 14 til 23 år.

På Fekjær fikk de omvisning på døgnenheten, Fekjærtunet Overgangsboliger og poliklinikken. Deretter fulgte innføring i behandlingsmetodikk ved døgnenheten, viderebehandlingsmodellen Fekjærtunet, forebygging og behandling av selvskading og integrering av fysisk aktivitet i behandlingen ved Fekjær.

Delegasjonen fra Holmstrupgård hadde i forkant bedt om informasjon og kunnskap om hvordan norsk psykiatri behandler ungdom med sucidal- og selvskadingsproblematikk, og hvordan Fekjær bruker fysisk aktivitet som en viktig del i behandlingen.

Ordentlig vintervær satt ikke noen demper på stemningen.

Bakgrunn for studiebesøket var Holmstrupgård sin målsetting for å videreutvikle tilbud innen selvskading og få fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet i Danmark. Holmstrupgård er i ferd med å bygge opp en egen enhet for ungdom med alvorlig selvskading.

De besøkende fant Fekjær behandlingsmodell/filosofi meget interessant. Fekjærs inntrykk er at våre land gjensidig har godt utbytte av kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innen psykiatrisk behandling. Fekjær ble invitert til Danmark for studiebesøk, noe Fekjær ser fram til å gjennomføre.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt