Studiebesøk fra Homstrupgård

Assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken underviser i behandling av selvskading.

Onsdag 31. januar 2018 fikk Fekjær besøk av åtte ledere, psykologer og spesialpedagoger fra Holmstrupgård i Danmark.

Dette var som del av et tredagers studiebesøk i Norge. Foruten Fekjær besøkte de Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, og regionalt ressurssenter for vold/ traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Holmstrupgård er en behandlingsinstitusjon for ungdom med alvorlige psykiske problemer i aldersgruppen 14 til 23 år.

På Fekjær fikk de omvisning på døgnenheten, Fekjærtunet Overgangsboliger og poliklinikken. Deretter fulgte innføring i behandlingsmetodikk ved døgnenheten, viderebehandlingsmodellen Fekjærtunet, forebygging og behandling av selvskading og integrering av fysisk aktivitet i behandlingen ved Fekjær.

Delegasjonen fra Holmstrupgård hadde i forkant bedt om informasjon og kunnskap om hvordan norsk psykiatri behandler ungdom med sucidal- og selvskadingsproblematikk, og hvordan Fekjær bruker fysisk aktivitet som en viktig del i behandlingen.

Ordentlig vintervær satt ikke noen demper på stemningen.

Bakgrunn for studiebesøket var Holmstrupgård sin målsetting for å videreutvikle tilbud innen selvskading og få fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet i Danmark. Holmstrupgård er i ferd med å bygge opp en egen enhet for ungdom med alvorlig selvskading.

De besøkende fant Fekjær behandlingsmodell/filosofi meget interessant. Fekjærs inntrykk er at våre land gjensidig har godt utbytte av kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innen psykiatrisk behandling. Fekjær ble invitert til Danmark for studiebesøk, noe Fekjær ser fram til å gjennomføre.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt