Studiebesøk fra Homstrupgård

Assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken underviser i behandling av selvskading.

Onsdag 31. januar 2018 fikk Fekjær besøk av åtte ledere, psykologer og spesialpedagoger fra Holmstrupgård i Danmark.

Dette var som del av et tredagers studiebesøk i Norge. Foruten Fekjær besøkte de Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, og regionalt ressurssenter for vold/ traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Holmstrupgård er en behandlingsinstitusjon for ungdom med alvorlige psykiske problemer i aldersgruppen 14 til 23 år.

På Fekjær fikk de omvisning på døgnenheten, Fekjærtunet Overgangsboliger og poliklinikken. Deretter fulgte innføring i behandlingsmetodikk ved døgnenheten, viderebehandlingsmodellen Fekjærtunet, forebygging og behandling av selvskading og integrering av fysisk aktivitet i behandlingen ved Fekjær.

Delegasjonen fra Holmstrupgård hadde i forkant bedt om informasjon og kunnskap om hvordan norsk psykiatri behandler ungdom med sucidal- og selvskadingsproblematikk, og hvordan Fekjær bruker fysisk aktivitet som en viktig del i behandlingen.

Ordentlig vintervær satt ikke noen demper på stemningen.

Bakgrunn for studiebesøket var Holmstrupgård sin målsetting for å videreutvikle tilbud innen selvskading og få fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet i Danmark. Holmstrupgård er i ferd med å bygge opp en egen enhet for ungdom med alvorlig selvskading.

De besøkende fant Fekjær behandlingsmodell/filosofi meget interessant. Fekjærs inntrykk er at våre land gjensidig har godt utbytte av kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innen psykiatrisk behandling. Fekjær ble invitert til Danmark for studiebesøk, noe Fekjær ser fram til å gjennomføre.

Aktuelt fra Fekjær

Helseforsikring for Fekjæransatte

Fekjær har nylig tegnet helseforsikring for alle sine ansatte. Bakgrunnen for det er at man til tider opplever lang tid før ansatte får nødvendigundersøkelser, utredning og behandling primært hos spesialister. Ventetiden er ofte særdeles belastende for den som er syk og venter på nødvendige avklaringer. Fekjær har drøftet spørsmålet om helseforsikring med de tillitsvalgte og i vårt [...]

Fekjær har nylig tegnet helseforsikring for alle sine ansatte. Bakgrunnen for det er at man til tider opplever lang tid før [...]

Published 29 mai 2018 by Gunnar Fossholt