STIFTELSEN FEKJÆR HAR FÅTT DELVIS NYTT STYRE

Styret for stiftelsen Fekjær består av 5 medlemmer.
I vedtektene for stiftelsen heter det:

Styret bør samlet ha kompetanse innen psykiatri,
ledelse/økonomi/juss/helseforskning/utdanning på høyskole
eller universitetsnivå og politikk på fylkesnivå eller høyere.

På grunn av sykdom og tidligere ansatt representant i styret har avsluttet sitt arbeidsforhold,
består styret nå av

Advokat Ståle Borgersen (leder)
Psykiater Jørgen Brabrand (nestleder)
Professor Marit Sørensen (styremedlem)
Tidligere ordfører i Gjøvik og Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (styremedlem)
Psyk. Sykepleier/helsesøster Åsa Katarina Lind Skogstad (ansatte representant)

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt