STIFTELSEN FEKJÆR HAR FÅTT DELVIS NYTT STYRE

Styret for stiftelsen Fekjær består av 5 medlemmer.
I vedtektene for stiftelsen heter det:

Styret bør samlet ha kompetanse innen psykiatri,
ledelse/økonomi/juss/helseforskning/utdanning på høyskole
eller universitetsnivå og politikk på fylkesnivå eller høyere.

På grunn av sykdom og tidligere ansatt representant i styret har avsluttet sitt arbeidsforhold,
består styret nå av

Advokat Ståle Borgersen (leder)
Psykiater Jørgen Brabrand (nestleder)
Professor Marit Sørensen (styremedlem)
Tidligere ordfører i Gjøvik og Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (styremedlem)
Psyk. Sykepleier/helsesøster Åsa Katarina Lind Skogstad (ansatte representant)

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt