STATSFORVALTER KNUT STORBERGET ÅPNER NYBYGGET BEKKOM 7. NOVEMBER

Bekkom i Fekjær sin spesielle arkitektur før snøen kom

For at Fekjær vil være enda bedre rustet til å møte framtida, vedtok styret ved Stiftelsen Fekjær for noen år siden å bygge et bygg i 3 etasjer. Bekkom står nå ferdig til å tas i bruk.

Bygget har fått navnet Bekkom, da her renner en fin bekk utenfor huset. Bekkom er i 3 etasjer og har mye universell utforming. Alle 3 etasjer har direkte utgang til terrenget, da Bekkom er bygget i en skråtomt.

Bekkom er bygget i typisk Fekjærstil med en del gammelt tømmer utvendig, men inne er alt nytt og moderne og i samsvar med dagens forskrifter og krav.

Bekkom i idylliske omgivelser

Selveste Statsforvalter Innlandet Knut Storberget foretar den offisielle åpningen av bygget 7. november.

Statsforvalter Knut Storberget Kilde: Wikepedia

Statsforvalteren i Innlandet er representert denne dagen med:

Knut Storberget, statsforvalter

Sigurd Tremoen, assisterende statsforvalter

Anne Kathrine Fossum, kommunal og samordningsdirektør

Karianne Stordal, kommunikasjonssjef

Lisbeth Huse, seniorrådgiver kommunikasjon

Styret ved stiftelsen Fekjær, ansatte, pasienter, gjester, håndverkere og presse vil være til stede under denne viktige dagen i Fekjær sin historie.

Arrangementet avholdes i vår nye storstue – allrommet i 3. etasje i Bekkom. Her blir det taler av Statsforvalteren, ordfører i Sør Aurdal, representanter for styret i stiftelsen og ledelsen ved Fekjær.

Det blir musikkinnslag og bevertning.