SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Politikerne viste stor interesse for den behandling Fekjær gir. Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF og har i tillegg vært godkjent for inntak etter ordningen Fritt behandlingsvalg. Når denne ordningen nå avvikles, viste de stort engasjement for å opprettholde samme døgnkapasitet ved Fekjær etter avvikling av Fritt behandlingsvalg. Som en liten gave fikk politikerne med seg den nye Fekjærboka – Håp og Deltagelse.

Tom Svellet, Cathrine Hagen og Thomas Breen beundret den nydelige utsikten fra de nye undervisningslokalene på Fekjær.

Innlandet fylkeskommune har et godt skole– og karrieretilbud ved Fekjær. Politikerne fikk se de nye undervisningslokalene som tas i bruk ved sentret høsten 2023.