OL DAG PÅ FEKJÆR 18. FEBRUAR

Vi har vært igjennom vinter OL 2022 noe vi ønsket å markere også ved Fekjær. Det ble en super dag i nydelig sol, og selv om det var noe vind så lot ikke det stoppe noen i å delta. Pasienter og personale fra begge enhetene hadde planlagt dagen godt.

Pasienter og idrettskonsulentene hadde ordnet istand OL arena og forberedt til konkurranser i aking, hopp og snøvolleyball. Pasienter og personale fra begge enheter ble inndelt i 5 ulike lag. På forhånd hadde pasienter fra begge enhetene bidratt med å bake kake, laget pinnebrød og kakao, laget medaljer og diplomer til alle.
Lunsjen ble inntatt utendørs og grilling av pølser stod på menyen.
Smilet og latteren satt løst gjennom dagen og alle var godt fornøyd med egen innsats.
På Fekjær psykiatriske senter setter vi ressursene til pasientene i sentrum og uten tvil fikk de vist fram hvor mye som bor i dem på en slik dag. De viste engasjement, tok ansvar og eierskap for gjennomføringen av dagen.

Her er noen bildeglimt

 

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt