NYTT STYRE VED STIFTELSEN FEKJÆR

Styret utenfor Søre Lokalet

Stiftelsen Fekjær har fra 1. mars 2020 fått delvis nytt styre.

Styret består av:

Advokat Ståle Borgersen – leder

Tidligere fylkesmann/byrådsleder Erling Lae – nestleder

Psykiater/overlege Jørgen Brabrand – styremedlem

Professor Marit Sørensen – styremedlem

Psykiatrisk sykepleier med master i psykisk helsearbeid Birgit Rautenberg – ansattes representant

 

Styret hadde sitt første møte 4. mai på Søre Lokalet – Fekjær sitt kurs- og større møtelokale. Her var god plass for avvikling av styresamlingen i disse spesielle Covid-19- tider.

F.v: styreleder Ståle Borgersen, ansattes representant Birgit Rautenberg, styremedlem Marit Sørensen, styremedlem Jørgen Brabrandt og nestleder Erling Lae.

Aktuelt fra Fekjær

17. MAI PÅ FEKJÆR

Vanligvis på 17. mai ønsker noen å delta på høytidsgudstjenesten i Hedalens gamle stavkirke, gå i barne-/folketoget, være med på Bautahaugen samlinger og delta på arrangementet på skolen. I disse spesielle koronatider ble alt annerledes. Ingen store 17. mai arrangement ble det i Hedalen i år.

Vanligvis på 17. mai ønsker noen å delta på høytidsgudstjenesten i Hedalens gamle stavkirke, gå i barne-/folketoget, være med [...]

Published 18 mai 2020 by Gunnar Fossholt
Geir Lippestad

ADVOKATFIRMAET LIPPESTAD ENGASJERT VED STIFTELSEN FEKJÆR

Nasjonalt og internasjonalt skjer det mye innen spesialisthelsetjenesten. Morgendagens spesialisthelsetjeneste vil muligens være noe annerledes enn dagens. Norske lover og forskrifter for spesialisthelsetjeneste er ofte knyttet opp til internasjonalt regelverk. Digitaliseringen innen helsevesenet og ikke minst innen psykiatrien er i rivende utvikling. Det blir stilt stadig høyere krav til oss [...]

Nasjonalt og internasjonalt skjer det mye innen spesialisthelsetjenesten. Morgendagens spesialisthelsetjeneste vil muligens være [...]

Published 11 mai 2020 by Gunnar Fossholt

STRATEGISK PLANLEGGING VED STIFTELSEN FEKJÆR

Spesialisthelsetjenesten i Norge er i stadig utvikling. Nye lover, forskrifter og retningslinjer kommer jevnlig. Nye behandlingsformer utvikles. Fekjær er en dynamisk institusjon som ikke bare ønsker å følge utviklingen, men helst være i forkant innen en del områder. Norske myndigheter setter store krav til faglig kompetanse, bygningsmessig utforming og pasientens medvirkning under sin [...]

Spesialisthelsetjenesten i Norge er i stadig utvikling. Nye lover, forskrifter og retningslinjer kommer jevnlig. Nye [...]

Published 7 mai 2020 by Gunnar Fossholt