NYTT STYRE VED STIFTELSEN FEKJÆR

Styret utenfor Søre Lokalet

Stiftelsen Fekjær har fra 1. mars 2020 fått delvis nytt styre.

Styret består av:

Advokat Ståle Borgersen – leder

Tidligere fylkesmann/byrådsleder Erling Lae – nestleder

Psykiater/overlege Jørgen Brabrand – styremedlem

Professor Marit Sørensen – styremedlem

Psykiatrisk sykepleier med master i psykisk helsearbeid Birgit Rautenberg – ansattes representant

 

Styret hadde sitt første møte 4. mai på Søre Lokalet – Fekjær sitt kurs- og større møtelokale. Her var god plass for avvikling av styresamlingen i disse spesielle Covid-19- tider.

F.v: styreleder Ståle Borgersen, ansattes representant Birgit Rautenberg, styremedlem Marit Sørensen, styremedlem Jørgen Brabrandt og nestleder Erling Lae.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt