NYTT STYRE VED STIFTELSEN FEKJÆR

Styret utenfor Søre Lokalet

Stiftelsen Fekjær har fra 1. mars 2020 fått delvis nytt styre.

Styret består av:

Advokat Ståle Borgersen – leder

Tidligere fylkesmann/byrådsleder Erling Lae – nestleder

Psykiater/overlege Jørgen Brabrand – styremedlem

Professor Marit Sørensen – styremedlem

Psykiatrisk sykepleier med master i psykisk helsearbeid Birgit Rautenberg – ansattes representant

 

Styret hadde sitt første møte 4. mai på Søre Lokalet – Fekjær sitt kurs- og større møtelokale. Her var god plass for avvikling av styresamlingen i disse spesielle Covid-19- tider.

F.v: styreleder Ståle Borgersen, ansattes representant Birgit Rautenberg, styremedlem Marit Sørensen, styremedlem Jørgen Brabrandt og nestleder Erling Lae.