MORGENRAPPORTER VED DØGNENHETENE

Morgenrapporten ved Enhet 1. F.h. foran, Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen. F.v., Sykepleier Anne Skinningsrud, holder rapporten.

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver morgen kl 08.00 samles fagpersonell med dagvakt til rapport i hver sine lokaliteter i Evastua.

Det er mye faglig som skjer i løpet av ett døgn ved en spesialistavdeling. Dette må rapporteres/kommuniseres.

Skriftlig dokumentasjon er viktig, noe som forskrifter setter store krav til. Kommunikasjon er sentralt for å drive forsvarlig pasientbehandling.

Rapporter 3 x daglig ved Fekjær ivaretar mye av kommunikasjonen.

 

Morgenrapporten ved Enhet 2. Nr 2 f.v., 
Enhetsleder Nina Haugom Grøv orienterer om dagens program. F.h., Gunnar Fossholt holder enhetens digitale rapporten fra siste døgn.