MORGENRAPPORTER VED DØGNENHETENE

Morgenrapporten ved Enhet 1. F.h. foran, Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen. F.v., Sykepleier Anne Skinningsrud, holder rapporten.

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver morgen kl 08.00 samles fagpersonell med dagvakt til rapport i hver sine lokaliteter i Evastua.

Det er mye faglig som skjer i løpet av ett døgn ved en spesialistavdeling. Dette må rapporteres/kommuniseres.

Skriftlig dokumentasjon er viktig, noe som forskrifter setter store krav til. Kommunikasjon er sentralt for å drive forsvarlig pasientbehandling.

Rapporter 3 x daglig ved Fekjær ivaretar mye av kommunikasjonen.

 

Morgenrapporten ved Enhet 2. Nr 2 f.v., 
Enhetsleder Nina Haugom Grøv orienterer om dagens program. F.h., Gunnar Fossholt holder enhetens digitale rapporten fra siste døgn.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt