HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Forsiden til ny Fekjærbok

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Før selve lanseringa ga styret for Stiftelsen Fekjær en orientering om sentret og det ble tid til en kort omvisning før selve arrangementet.

Styreleder Ståle Borgersen ledet programmet, som du finner her: Program boklansering 18.11.22

Ca 55 innbudte gjester, brukerrepresentanter og noen ansatte fikk oppleve en fin boklansering i Fekjær sin lille festsal Heggomkjelleren.

Bordene i Heggomkjelleren dekt til fest

Borgersen orienterte innledningsvis om dekorasjonene i festsalen og treningsrommet ved siden av. Det kunstneriske arbeidet er utført og gitt som en gave fra den kjente kunstner avdøde Sigmund Årseth.

Nestleder i styret for Stiftelsen Fekjær, psykiater/overlege Jørgen Brabrand holdt en særdeles innholdsrik og tankevekkende tale for psykiatrien generelt og Fekjær spesielt. Talen kan du lese her: Boklansering – tale Jørgen Brabrand 18.11

Psykiater/overlege og nestleder i styret for Stiftelsen Fekjær Jørgen Brabrand holder tale

Tidligere Stortingsrepresentant og nå styremedlem Tore Hagebakken beskrev i sin hilsningstale hvorfor Fekjær i regional og nasjonal sammenheng.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen hadde «smuglest» boka på forhånd. Hun ble begeistret for Fekjær, noe hun ga klart uttrykk for i hovedtalen for dagen. Da statssekretæren raskt rev bort det hvite klede over bokstablene, kom dett spontan applaus fra forsamlingen.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken og statssekretær Ellen Rønning Arnesen foran klatreveggen under omvisningen på Fekjær

Forfatter Ivar Brynildsen fortalte levende, men ydmykt hvordan han hadde latt seg rive med i psykiatriens verden. Spesielt ga han ros til brukerrepresentantene som hadde latt seg intervjue på en ekte og ærlig måte.

Forfatter Ivar Brynildsen forteller om sin opplevelse av å skrive bok om Fekjær psykiatrien

Både ordfører og varaordfører i Sør-Aurdal kommune var til stede, men denne dagen hadde ordfører overlatt til varaordfører Olav Kristian Huseby å fremføre en hilsningstale.

Varaordfører Olav Kristian Huseby hilser fra Sør-Aurdal kommune

Elling Fekjær takket spesielt styret ved Stiftelsen Fekjær for at de seer verdien i en ny bok om Fekjær. Talen kan du lese her: Boklansering – hilsningstale Elling Fekjær 18.11.22

Den dyktige musikeren på Hardingfele Henning Andersen fremførte musikalske innslag etter først, og på klingende Valdresdialekt, fortalte bakgrunnen for de ulike komposisjoner.

Teksten i allsangen Fekjærsangen, skrevet i 1982 av avdøde Eva Fekjær, har like stor aktualitet i dag som da den ble skrevet for 40 år siden.

Før elggryte med tilbehør ble servert, fikk forsamlingen hver sin nye Fekjærbok.

F.v: Kokk Elise Hømanberg Åsli og assistent kjøkken Rita Mockiene forbereder elggryte

Se gjerne fyldig omtale med videoer fra oppslaget på hedalen.no her:

Praktbok om Fekjær psykiatriske senter lansert – Hedalen.no