HELSE SØR-ØST RHF ØNSKER EN UTVIDELSE VED FEKJÆR

18. juni mottok Fekjær psykiatriske senter formell henvendelse fra HSØ RHF med tilbud til Fekjær om midlertidig utvidelse av antall behandlingsplasser.

Det er stor innsøking til Fekjær av unge voksne fra HSØ RHF sitt geografiske område i Norge og da med alvorlige psykiatriske problem og ofte med omfattende tilleggsproblematikk.

Fekjær har svart ja til tilbudet. Ved en slik utvidelse håper vi å få noe ned ventetiden på behandlingsplass ved sentret.

Lover og forskrifter stiller store krav til den behandling som gis innenfor spesialisthelsetjenesten. Fekjær har ansatt flere nye fagfolk med oppstart i august 2021. Vi er derfor galde for at flere kan få behandling ved Fekjær.