HELSE SØR-ØST RHF ØNSKER EN UTVIDELSE VED FEKJÆR

18. juni mottok Fekjær psykiatriske senter formell henvendelse fra HSØ RHF med tilbud til Fekjær om midlertidig utvidelse av antall behandlingsplasser.

Det er stor innsøking til Fekjær av unge voksne fra HSØ RHF sitt geografiske område i Norge og da med alvorlige psykiatriske problem og ofte med omfattende tilleggsproblematikk.

Fekjær har svart ja til tilbudet. Ved en slik utvidelse håper vi å få noe ned ventetiden på behandlingsplass ved sentret.

Lover og forskrifter stiller store krav til den behandling som gis innenfor spesialisthelsetjenesten. Fekjær har ansatt flere nye fagfolk med oppstart i august 2021. Vi er derfor galde for at flere kan få behandling ved Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt