HELSE- OG OMSORGSMINISTER HØIE KOMMER TIL FEKJÆR 11. AUGUST

Bent Høie

Fekjær er 50 år som institusjon i 2021. På grunn av pandemien, har det vært vanskelig å planlegge jubileumsmarkeringer. Nå når samfunnet åpner mer opp igjen, vil Fekjær markere jubileumsåret med et arrangement 11. august.

Sist uke fikk vi den gledelige beskjed om at Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker å komme. Arrangementet er under planlegging, men en rekke gjester vil bli invitert. Bent Høie har ytret ønske om blant annet å møte brukere, få en orientering/omvisning og komme med en hilsningstale til jubilanten.

Vi er glade for at Helse- og omsorgsministeren finner tid til å komme til Fekjær og på denne dagen ha et spesialt fokus på behandling av unge voksne med alvorlige psykiatriske problem.

Mer informasjon om arrangementet vil bli lagt ut på vår hjemmeside.