FINT OG NYTTIG MØTE MED STATSMINISTEREN

F.v: Nrk Journalist Mads, statsminister Erna, Ida og Elling. Foto: Statsministerens kontor

På kort varsel fra invitasjon til realisering, dro Ida og institusjonssjef Elling til Oslo for å møte statsminister Erna Solberg og NRK tirsdag 29. juni. Selvsagt var spenningen og forventningene store. Hva kom statsministeren til å spørre om og hva ville NRK med dette?

På vei til Oslo ringer NRK- journalist og gir god informasjon. Ida blir forespurt om hun ønsker å stå fram med navn og bilder, noe Ida sier et klart ja til. «Bare jeg kan hjelpe andre med store psykiske lidelser til å få hjelp, står jeg gjerne fram med fullt navn og bilder», var Ida sitt klare svar til NRK.

Utenfor Stortinget ble vi møtt av to representanter fra Statsministerens kontor. Intervjuene og samtalene skulle foregå ute i det fri i en av parkene på Akershus festning. Vi fire fikk en fin spasertur i godværet fra Stortinget til festningen. Snart kom NRK med sine folk og presis klokka 14.30 svingte det inn tre svarte biler med statsminister Erna og sikkerhetsvakter. Etter en kort «koronahilsen» – albue mot albue – satte vi oss ned rundt et lite rundt bord i parken.

Erna hadde god tid. Hun ønsket først å høre om Fekjær – hvilken pasientgruppe vi behandler, om avtalen Fekjær har med Helse Sør-Øst RHF og om godkjenningen vi har med Fritt behandlingsvalg – hvordan dette fungerer i praksis. Ida og statsministeren fikk god kontakt. Ida fortalte av egenerfaring hva behandlingen ved Fekjær går ut på og hva hun opplever er forskjell på Fekjær og andre steder innen spesialisthelsetjenesten hun har vært innlagt – sentralsykehusavdelinger og DPS.

NRK var interesserte i Fekjær og reiste i tillegg flere spørsmål til Ida om hvorfor hun hadde valgt Fekjær, om Fritt behandlingsvalg og hvordan Ida har det i dag.

Ida hadde med en personlig gave til statsministeren – et bilde Ida selv har tatt av lammene på Fekjær – og med en personlig hilsen håndskrevet på baksiden:

«Takk for at du statsminister har fokus på alvorlige psykiske lidelser, og vil hjelpe oss! Sauene og lamma har hjulpet meg så mye i behandlingen på Fekjær. Hilsen Ida»

Både Ida, statsministeren og Elling ble tillegg intervjuet alene av NRK.

Statsminister Erna hadde avsatt hele to timer til oss og til psykiatrien. Selv om vi ikke brukte riktig så lang tid, var tonen avslappet, konstruktiv og god. Statsministeren viste stor interesse for psykiatrisk behandling til alvorlig syke mennesker. Hun mottok mye informasjon om Fekjær, Sør-Aurdal og psykiatrien. Hun var glad for at statsråd Høie tar turen til Fekjær 11. august.

Det vil mest sannsynlig komme et innslag fra vårt Oslobesøk i Dagsrevyen torsdag 1. juli. NRK vil i tillegg benytte noe av sine opptak for seinere sendinger og opplegg.

Etter noe helt spesielle, men meningsfulle timer med Statsministeren og NRK, tok Ida og Elling seg en god middag på en koselig, liten uterestaurant i hovedstaden. Vi fikk da samtidig snakket igjennom noen av våre opplevelser. Vårt håp og mål med turen er at flere med alvorlige psykiske lidelser vil få den hjelp som er nødvendig.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt