FEKJÆR STÅR FOR TOLERANSE OG INKLUDERING

Juni er måneden da Norge har spesielt fokus på toleranse og inkludering.

Gjennom alle tider har mange hatt det vondt og vanskelig i forhold til sin identitet og seksuelle legning. I 2020 er det fortsatt mange som blir mobbet, blir utestengt eller ikke tør fortelle om at en har en annen seksuell legning enn de fleste. Norge er heldigvis kommet langt i forhold til toleranse, men fortsatt er mye holdning-/informasjonsarbeid nødvendig, slik at alle kan føle seg akseptert og ha det godt.

På Fekjær fikk vi nylig en kjærkommen gave – et stort flott Pride flagg.

Nå henger det og vaier på vår flaggstang! Toleranse og inkludering er tema vi drøfter i de ulike gruppene. La oss håpe det snart ikke er nødvendig i det norske samfunn å sette disse tema på dagsorden. La oss håpe det er en selvfølge at alle blir tolerert og inkludert i vårt samfunn.

Aktuelt fra Fekjær

Advokat Geir Lippestad innleder til drøfting av strategisk planlegging

FEKJÆR INVOLVERER ALLE ANSATTE I DRØFTING AV SENTRETS FRAMTID

Styret ved Stiftelsen Fekjær behandlet i sitt møte 5. mai dokumentet Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030. I vedtaket heter det bl.a. at de ansatte skal involveres i dette viktige strategiske arbeidet.

Styret ved Stiftelsen Fekjær behandlet i sitt møte 5. mai dokumentet Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030. I vedtaket [...]

Published 8 sep 2020 by Gunnar Fossholt
F.h: ordfører Marit Hougsrud, institusjonssjef Elling Fekjær, koordinator Anne Karin Steinsæter, psykiatrisk sykepleier Vibeke Finøen Amundssen og assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken

SØR-AURDAL KOMMUNE SIN POSITIVPRIS TILDELT FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

Til applaus fra kommunestyret i Sør-Aurdal fikk Fekjær positivprisen for 2019 under kommunestyremøte 18. juni.

Til applaus fra kommunestyret i Sør-Aurdal fikk Fekjær positivprisen for 2019 under kommunestyremøte 18. juni.

Published 18 jun 2020 by Gunnar Fossholt