FEKJÆR STÅR FOR TOLERANSE OG INKLUDERING

Juni er måneden da Norge har spesielt fokus på toleranse og inkludering.

Gjennom alle tider har mange hatt det vondt og vanskelig i forhold til sin identitet og seksuelle legning. I 2020 er det fortsatt mange som blir mobbet, blir utestengt eller ikke tør fortelle om at en har en annen seksuell legning enn de fleste. Norge er heldigvis kommet langt i forhold til toleranse, men fortsatt er mye holdning-/informasjonsarbeid nødvendig, slik at alle kan føle seg akseptert og ha det godt.

På Fekjær fikk vi nylig en kjærkommen gave – et stort flott Pride flagg.

Nå henger det og vaier på vår flaggstang! Toleranse og inkludering er tema vi drøfter i de ulike gruppene. La oss håpe det snart ikke er nødvendig i det norske samfunn å sette disse tema på dagsorden. La oss håpe det er en selvfølge at alle blir tolerert og inkludert i vårt samfunn.

Aktuelt fra Fekjær

F.h: ordfører Marit Hougsrud, institusjonssjef Elling Fekjær, koordinator Anne Karin Steinsæter, psykiatrisk sykepleier Vibeke Finøen Amundssen og assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken

SØR-AURDAL KOMMUNE SIN POSITIVPRIS TILDELT FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

Til applaus fra kommunestyret i Sør-Aurdal fikk Fekjær positivprisen for 2019 under kommunestyremøte 18. juni.

Til applaus fra kommunestyret i Sør-Aurdal fikk Fekjær positivprisen for 2019 under kommunestyremøte 18. juni.

Published 18 jun 2020 by Gunnar Fossholt

HEDER TIL TRE ANSATTE VED STIFTELSEN FEKJÆR

Fekjær har mange dyktige ansatte. Flere ansatte har arbeidet ved sentret i hele 10 – 20 og 30 år. Arbeidsmiljøutvalget arranger årlig en sammenkomst i juni måned for alle ansatte. Denne ble avholdt på Søre Lokalet – Fekjær sitt større møte- og seminarlokale – torsdag 11. juni 2020.

Fekjær har mange dyktige ansatte. Flere ansatte har arbeidet ved sentret i hele 10 – 20 og 30 år. Arbeidsmiljøutvalget arranger [...]

Published 12 jun 2020 by Gunnar Fossholt