Fekjær som utdanningsinstitusjon

Fra venstre studentene Stine, Andrea, Synne, Hanne og Filimon

Fekjær psykiatriske senter er en kompetansebedrift med mange profesjonelle yrkesgrupper. Vi har gjennom mer enn 30 år hatt studenter under veiledning i ulike utdanninger. For tiden har Fekjær studenter fra bachelor i sykepleie ved NTNU Gjøvik, bachelor i vernepleie fra Høgskolen i Innlandet og masterstudent fra Norges Idrettshøgskole.

Fekjær får særdeles gode tilbakemeldinger fra så vel studenter som høgskole/universitet på den faglige utviklingen som skjer gjennom veiledningsperioden ved Fekjær.
Studentene tilfører Fekjær ny kunnskap og høgskole/universitet formidler ny utvikling i behandlingstilbud til Fekjær. Fekjær har gjennom årene hatt flere hundre studenter. Fekjær blir dermed kjent over hele Norge. Vi rekrutterer også godt gjennom studenter eller deres nettverk.
Fekjær tilbyr studentene gode boliger i Brunbakklia i sentrum av bygda. (Boligstiftelsen mellom Sør-Aurdal kommune og Fekjær). Vi mener studentene også har en positiv innvirkning på bygdemiljøet.

 

Studentbolig

 

Magnus Sandvik Mangrud er masterstudent ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Tittel for hans masteroppgave er opplevelser og erfaringer med helse og fysisk aktivitet i psykiatrien. Magnus blir veiledet av professor Marit Sørensen ved NIH. De har henvendt seg til Fekjær og inngått samarbeidsavtale om masterforløpet. I perioden november 2018 – juni 2019 tilbringer Magnus mye tid ved Fekjær psykiatriske senter. NIH og Fekjær har de siste årene hatt flere gode samarbeidsprosjekt. Fekjær er blant annet blitt fast praksissted for NIH studenter med fordypning i psykisk helsevern.

 

Magnus Sandvik Mangrud

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt