Fekjær som utdanningsinstitusjon

Fra venstre studentene Stine, Andrea, Synne, Hanne og Filimon

Fekjær psykiatriske senter er en kompetansebedrift med mange profesjonelle yrkesgrupper. Vi har gjennom mer enn 30 år hatt studenter under veiledning i ulike utdanninger. For tiden har Fekjær studenter fra bachelor i sykepleie ved NTNU Gjøvik, bachelor i vernepleie fra Høgskolen i Innlandet og masterstudent fra Norges Idrettshøgskole.

Fekjær får særdeles gode tilbakemeldinger fra så vel studenter som høgskole/universitet på den faglige utviklingen som skjer gjennom veiledningsperioden ved Fekjær.
Studentene tilfører Fekjær ny kunnskap og høgskole/universitet formidler ny utvikling i behandlingstilbud til Fekjær. Fekjær har gjennom årene hatt flere hundre studenter. Fekjær blir dermed kjent over hele Norge. Vi rekrutterer også godt gjennom studenter eller deres nettverk.
Fekjær tilbyr studentene gode boliger i Brunbakklia i sentrum av bygda. (Boligstiftelsen mellom Sør-Aurdal kommune og Fekjær). Vi mener studentene også har en positiv innvirkning på bygdemiljøet.

 

Studentbolig

 

Magnus Sandvik Mangrud er masterstudent ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Tittel for hans masteroppgave er opplevelser og erfaringer med helse og fysisk aktivitet i psykiatrien. Magnus blir veiledet av professor Marit Sørensen ved NIH. De har henvendt seg til Fekjær og inngått samarbeidsavtale om masterforløpet. I perioden november 2018 – juni 2019 tilbringer Magnus mye tid ved Fekjær psykiatriske senter. NIH og Fekjær har de siste årene hatt flere gode samarbeidsprosjekt. Fekjær er blant annet blitt fast praksissted for NIH studenter med fordypning i psykisk helsevern.

 

Magnus Sandvik Mangrud

Aktuelt fra Fekjær

Personalgruppa engasjerer seg når alle involveres i «å kaste ball» om kommende utvidelse

Fekjær utvider og tilpasser driften

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas i bruk. Flere nye stillinger er opprettet og ansettelsesprosessen er kommet langt. Fekjær har god søkning til de fleste fagstillingene

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas [...]

Published 1 jul 2019 by Gunnar Fossholt
Helseklyngen med representanter fra Beitostølen Helseportsenter, Riisby Behandlingssenter, LHF Briskeby og Fekjær psykiatriske senter.

Helseklyngen besøkte NTNU Gjøvik

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor interesse får Helseklyngen og de enkelte medlemsbedriftenes virksomheter.

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor [...]

Published 28 jun 2019 by Gunnar Fossholt