Fekjær som utdanningsinstitusjon

Fra venstre studentene Stine, Andrea, Synne, Hanne og Filimon

Fekjær psykiatriske senter er en kompetansebedrift med mange profesjonelle yrkesgrupper. Vi har gjennom mer enn 30 år hatt studenter under veiledning i ulike utdanninger. For tiden har Fekjær studenter fra bachelor i sykepleie ved NTNU Gjøvik, bachelor i vernepleie fra Høgskolen i Innlandet og masterstudent fra Norges Idrettshøgskole.

Fekjær får særdeles gode tilbakemeldinger fra så vel studenter som høgskole/universitet på den faglige utviklingen som skjer gjennom veiledningsperioden ved Fekjær.
Studentene tilfører Fekjær ny kunnskap og høgskole/universitet formidler ny utvikling i behandlingstilbud til Fekjær. Fekjær har gjennom årene hatt flere hundre studenter. Fekjær blir dermed kjent over hele Norge. Vi rekrutterer også godt gjennom studenter eller deres nettverk.
Fekjær tilbyr studentene gode boliger i Brunbakklia i sentrum av bygda. (Boligstiftelsen mellom Sør-Aurdal kommune og Fekjær). Vi mener studentene også har en positiv innvirkning på bygdemiljøet.

 

Studentbolig

 

Magnus Sandvik Mangrud er masterstudent ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Tittel for hans masteroppgave er opplevelser og erfaringer med helse og fysisk aktivitet i psykiatrien. Magnus blir veiledet av professor Marit Sørensen ved NIH. De har henvendt seg til Fekjær og inngått samarbeidsavtale om masterforløpet. I perioden november 2018 – juni 2019 tilbringer Magnus mye tid ved Fekjær psykiatriske senter. NIH og Fekjær har de siste årene hatt flere gode samarbeidsprosjekt. Fekjær er blant annet blitt fast praksissted for NIH studenter med fordypning i psykisk helsevern.

 

Magnus Sandvik Mangrud

Aktuelt fra Fekjær

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The Nuiances of Fake Lashes Long and amazing eyelashes happen to be women include something which provides been preferred by more ladies.they can try these out There's cosmetic merchandise built for females looking for larger than merely a cosmetics. As an [...]

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The [...]

Published 17 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as a highly extensive, beautiful CBD drinks!meticulously Regardless of the fact that it really is definitely certainly not feasible to overdose on CBD, it really is certainly important to figure out how very much you really ought to be executing. That you might require [...]

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system calms many of these as a incredibly prolonged, captivating CBD drink!drei Regardless of the simple fact that it genuinely is usually in no way conceivable to overdose on CBD, it really is usually essential to appreciate how far you seriously ought to get accomplishing. [...]

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt