ELLING FEKJÆR SIN TALE PÅ JUBILEUMSDAGEN

Elling Fekjær har ledet Fekjær i samtlige 50 år. Elling hadde en grundig og personlig beskrivelse av Fekjærs historie i sin tale på jubileumsdagen. Avslutningsvis kom han med noen refleksjoner om Fekjærs framtid.

Her kan du lese hele talen fra institusjonssjef Elling Fekjær: Jubileumstale Elling Fekjær