ELLING FEKJÆR SIN TALE PÅ JUBILEUMSDAGEN

Elling Fekjær har ledet Fekjær i samtlige 50 år. Elling hadde en grundig og personlig beskrivelse av Fekjærs historie i sin tale på jubileumsdagen. Avslutningsvis kom han med noen refleksjoner om Fekjærs framtid.

Her kan du lese hele talen fra institusjonssjef Elling Fekjær: Jubileumstale Elling Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt