DISSOSIASJON OG RELASJONSTRAUMER SOM TEMA PÅ FEKJÆRS FAGDAG

Psyk. sykepleier Ida Ek-Rambo foreleser med psykiater Elise Rudshaug og vernepleier Ole Haakon Jonsås i bakgrunnen

Å gi god behandling til folk med dissosiasjon og relasjonstraumer er særdeles faglig krevende. Selv om Fekjær har mange dyktige psykiatere, psykologer og annet fagpersonell, er det viktig å holde seg oppdatert i forhold til ny kunnskap.

På vår fagdag 26. oktober fikk 26 ansatte ny og oppdatert kunnskap og i tillegg høre «stemmen» til folk som selv hadde opplevd dissosiasjon og relasjonstraumer.

Forelesere tilsluttet var psyk. sykepleier Ida Ek-Rambo, psykiater Elise Rudshaug og vernepleier Ole Haakon Jonsås. De er tilsluttet Dissosiasjonsforum.

Fekjær psykiatriske senter er en kunnskapsbedrift der «bare det beste er bra nok» i forhold til kunnskap og behandlingstilbud. Da Fekjær alltid har innlagt flere unge voksne med dissosiasjon og alvorlige traumelidelser, var fagdagen meget nyttig kunnskapsmessig.

Besøk gjerne den informative hjemmesiden dissosiasjonsforum.no

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt