DISSOSIASJON OG RELASJONSTRAUMER SOM TEMA PÅ FEKJÆRS FAGDAG

Psyk. sykepleier Ida Ek-Rambo foreleser med psykiater Elise Rudshaug og vernepleier Ole Haakon Jonsås i bakgrunnen

Å gi god behandling til folk med dissosiasjon og relasjonstraumer er særdeles faglig krevende. Selv om Fekjær har mange dyktige psykiatere, psykologer og annet fagpersonell, er det viktig å holde seg oppdatert i forhold til ny kunnskap.

På vår fagdag 26. oktober fikk 26 ansatte ny og oppdatert kunnskap og i tillegg høre «stemmen» til folk som selv hadde opplevd dissosiasjon og relasjonstraumer.

Forelesere tilsluttet var psyk. sykepleier Ida Ek-Rambo, psykiater Elise Rudshaug og vernepleier Ole Haakon Jonsås. De er tilsluttet Dissosiasjonsforum.

Fekjær psykiatriske senter er en kunnskapsbedrift der «bare det beste er bra nok» i forhold til kunnskap og behandlingstilbud. Da Fekjær alltid har innlagt flere unge voksne med dissosiasjon og alvorlige traumelidelser, var fagdagen meget nyttig kunnskapsmessig.

Besøk gjerne den informative hjemmesiden dissosiasjonsforum.no