BESØK AV SØR- VALDRES ROTARYKLUBB

Fekjær får av og til besøk av lag, foreninger og andre. Dette setter vi stor pris på. Fekjær kan da spre kunnskap om psykiske sykdommer, om behandlingsformer generelt og spesielt om den behandling Fekjær gir.

18. september fikk vi besøk av Sør-Valdres Rotaryklubb. Elling ønsket velkommen og orienterte om Fekjær psykiatriske senter sett i et historisk perspektiv og om avtalen vi i dag har med Helse Sør Øst RHF.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken ga en orientering om den behandling Fekjær tilbyr. Alle gjestene fikk som gave den nye Fekjærboka «Håp og deltagelse». Visepresident i klubben, Svein Bakke, kvitterte med å overrekke et diplom fra Rotary.

De besøkende fikk omvisning av deler av sentret. Alle gjestene viste stor interesse for psykiatrisk behandling og hva Fekjær står for.

9. oktober skal Tor Anders og Elling besøke Hokksund og Modum Rotaryklubb for å fortelle om Fekjær og den psykiatriske behandling vi tilbyr.