AVDELINGSSJEF ALF SKAR BEGYNNER VED FEKJÆR

Avdelingssjef Alf Skar 55 år har vært ansatt i Sykehuset Innlandet HF (SIHF) i mer enn 25 år. De fleste av årene har han vært avdelingssjef for den største avdelingen innen Divisjon Psykisk helsevern.

Alf Skar sin karriere begynte i forsvaret, hvor han tok lederutdanning ved å gå befalsskole og krigsskole samt jobbet som yrkesbefal (1982 -94). Alf var også ansvarlig for oppbygging og drift av feltsykehuset under OL på Lillehammer i 1994. Gjennom forsvaret har han også tatt utdanning som sykepleier med ulike kurs innen akuttmedisin.
Alf har gjennom mange år hatt personalansvar for flere hundre ansatte og vært en sentral person i utviklingen av det psykiatriske spesialisttilbudet innen SIHF. Topplederutdanning i regi av de regionale helseforetakene i Norge har Alf Skar gjennomført i tillegg til videreutdanning innen psykisk helsevern for sykepleiere.
I 2004 overtok SIHF avtalen Fekjær hadde med Oppland fylkeskommune fra 1971. Dette ved innføring av den nye helsereformen i Norge. Alf Skar og hans avdeling administrerte avtalen med Fekjær på vegne av SIHF fram til september 2017. Helse Sør Øst RHF tok over avtalen med Fekjær. Alf Skar kjenner derfor Fekjær godt
1. mai 2019 tiltrådte Alf Skar stilling som rådgiver ved Fekjær psykiatriske senter. Alf Skar vil bli fulltidsansatt og være ukependler mellom Gjøvik og Hedalen. Fekjær er særdeles glad for å få en så erfaren og kompetent person til å delta i videreutviklingen av behandlingstilbudene ved Fekjær.
Vi ønsker Alf Skar velkommen til Fekjær!

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt