AVDELINGSSJEF ALF SKAR BEGYNNER VED FEKJÆR

Avdelingssjef Alf Skar 55 år har vært ansatt i Sykehuset Innlandet HF (SIHF) i mer enn 25 år. De fleste av årene har han vært avdelingssjef for den største avdelingen innen Divisjon Psykisk helsevern.

Alf Skar sin karriere begynte i forsvaret, hvor han tok lederutdanning ved å gå befalsskole og krigsskole samt jobbet som yrkesbefal (1982 -94). Alf var også ansvarlig for oppbygging og drift av feltsykehuset under OL på Lillehammer i 1994. Gjennom forsvaret har han også tatt utdanning som sykepleier med ulike kurs innen akuttmedisin.
Alf har gjennom mange år hatt personalansvar for flere hundre ansatte og vært en sentral person i utviklingen av det psykiatriske spesialisttilbudet innen SIHF. Topplederutdanning i regi av de regionale helseforetakene i Norge har Alf Skar gjennomført i tillegg til videreutdanning innen psykisk helsevern for sykepleiere.
I 2004 overtok SIHF avtalen Fekjær hadde med Oppland fylkeskommune fra 1971. Dette ved innføring av den nye helsereformen i Norge. Alf Skar og hans avdeling administrerte avtalen med Fekjær på vegne av SIHF fram til september 2017. Helse Sør Øst RHF tok over avtalen med Fekjær. Alf Skar kjenner derfor Fekjær godt
1. mai 2019 tiltrådte Alf Skar stilling som rådgiver ved Fekjær psykiatriske senter. Alf Skar vil bli fulltidsansatt og være ukependler mellom Gjøvik og Hedalen. Fekjær er særdeles glad for å få en så erfaren og kompetent person til å delta i videreutviklingen av behandlingstilbudene ved Fekjær.
Vi ønsker Alf Skar velkommen til Fekjær!

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt