60 ELEVER FRA VALDRES VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ BESØK TIL FEKJÆR

Elever og psykologer på vei opp til tunet på Fekjær

Fredag 30. september fikk Fekjær besøk av to klasser med til sammen 60 elever fra Valdres videregående skole.

Målsetting med besøket var å alminneliggjøre psykisk sykdom ved å gi elevene en innføring i hva psykisk sykdom er, se en psykiatrisk institusjon for deretter å oppleve utstillingen PSYK.

I tillegg fikk elevene en orientering om ulike yrkesgrupper som arbeider innenfor en spesialistinstitusjon. Dette med tanke på yrkesvalg. Elevene ble inndelt i puljer.

To av Fekjær sine psykologer Louise Walker Utheim og Martine Furnes og enhetsledere Nina Haugum Grøv og Vibeke Finnøen Amundsen tok imot elevene og sto for gjennomføring av fagdagen på Fekjær.

Psykologene  Louise Walker Utheim og Martine Furnes orienterer en pulje elever om Fekjær
F.v: Louise, Nina, Vibeke og Martine orienter om Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt