60 ELEVER FRA VALDRES VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ BESØK TIL FEKJÆR

Elever og psykologer på vei opp til tunet på Fekjær

Fredag 30. september fikk Fekjær besøk av to klasser med til sammen 60 elever fra Valdres videregående skole.

Målsetting med besøket var å alminneliggjøre psykisk sykdom ved å gi elevene en innføring i hva psykisk sykdom er, se en psykiatrisk institusjon for deretter å oppleve utstillingen PSYK.

I tillegg fikk elevene en orientering om ulike yrkesgrupper som arbeider innenfor en spesialistinstitusjon. Dette med tanke på yrkesvalg. Elevene ble inndelt i puljer.

To av Fekjær sine psykologer Louise Walker Utheim og Martine Furnes og enhetsledere Nina Haugum Grøv og Vibeke Finnøen Amundsen tok imot elevene og sto for gjennomføring av fagdagen på Fekjær.

Psykologene  Louise Walker Utheim og Martine Furnes orienterer en pulje elever om Fekjær
F.v: Louise, Nina, Vibeke og Martine orienter om Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt