Forsiden / Overgangsboliger / Organisering av Fekjærtunet

Organisering av Fekjærtunet

Fekjærtunet er organisert som en stiftelse. Sør-Aurdal kommune har tildelingsrett ut fra anbefalinger fra døgnenheten. Pasienten inngår skriftlig husleiekontrakt med boligstiftelsen.