Forsiden / Overgangsboliger / Bo- og arbeidstrening

Bo- og arbeidstrening

Sør-Aurdal kommune tildeler kommunale tjenester innen boveiledertjenester og støttekontakt basert på individuelle søknader basert på faglig behovsvurderinger. Dette etter Helse- og sosialtjenesteloven.