Forsiden / Overgangsboliger / Bo- og arbeidstrening

Bo- og arbeidstrening

Sør-Aurdal kommune gir boveiledertjenester og tildeler støttekontakt etter faglig vurdering. Dette etter Helse- og sosialtjenesteloven.