Vi søker sykepleiere

Fekjær er i stadig utvikling og søker en sykepleier til poliklinikken og en sykepleier/vernepleier til døgnenheten. Begge stillingene er fulltidsstillinger.

Psykiatrisk sykepleier til vår voksenpsykiatriske poliklinikk

Til vår voksenpsykiatriske poliklinikk søker vi en psykiatrisk sykepleier til fulltids fast stilling.

Kvalifikasjoner:

  • Du har bred psykiatrisk erfaring, også fra poliklinisk arbeid
  • I tillegg til samtaleterapi må du like å arbeide i samtalegrupper
  • Du må kunne arbeide selvstendig og faglig målrettet, og samtidig gå inn som en del av det faglige teamet ved poliklinikken

Kontaktperson:

Poliklinisk leder Tone Kristin Markussen
T: 970 34 449
E: tone.kristin.markussen@fekjaer.no

 

Psykiatrisk sykepleier/vernepleier til vår døgnenhet

Til vår døgnenhet søker vi en psykiatrisk sykepleier/vernepleier til fulltids fast stilling.

Kvalifikasjoner:

  • Det er en fordel med bred erfaring innen psykiatrisk døgnbehandling
  • Har du ikke psykiatrisk videreutdanning, må du forplikte deg til å gjennomføre denne utdanning innen rimelig tid

Kontaktperson:

Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken
T: 915 13 484
E: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

 

For begge stillingene kan vi tilby:

  • Et godt og konstruktivt tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Lønn og arbeidsforhold etter tariff og gjeldende overenskomster
  • Pensjonsordning i KLP
  • 6 måneders prøvetid
  • Rimelig og god bolig i sentrum av Hedalen

Skriftlig søknad sendes til post@fekjaer.no eller per post til:

Fekjær psykiatriske senter
Fekjarvegen 110
3528 Hedalen

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
Idrettskonsulent/ miljøterapeut Vi søker sommervikarer til vår døgnavdeling