Vi søker sykepleiere/vernepleiere og helsefagarbeidere

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser i Valdres. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som også har avtale med Helse Sør Øst RHF. Senteret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger.  Noen har tilleggsproblem rus.  Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 4 måneder.

Senteret har et stort fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialist, sykepleiere (de fleste med videreutdanning), idrettskonsulenter og sosionomer.  Alle stillingene er i dag besatt.

I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst RHF har HELFO godkjent Fekjær for inntak etter Fritt Behandlingsvalg (FBV) Fekjær vil gjennom denne ordningen utvide kapasiteten ved døgnenheten.  Dette vil kreve mer fagpersonell.

Ved utvidelsen søker vi etter:

  • 1 x 100% sykepleier/vernepleier, helst med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Turnus dag/aften.
  • 1 x 100% sykepleier/vernepleier for arbeid på natt (aktiv tjeneste) Kan deles i for eksempel 50% stillinger.
  • 1 x 100%, eller 2 x 50% helsefagarbeider eller med annen relevant utdanning til arbeid på natt (delvis aktiv og hvilende tjeneste)

Vi kan tilby:

  • Faste stillinger med 6 mnd. Gjensidig prøvetid
  • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
  • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
  • Lønn etter tariff med pensjons og forsikringsordning.
  • Gode og moderne boliger til leie

Besøk gjerne vår hjemmeside: www.fekjaer.no

Og siden om bygda Hedalen: www.hedalen.no

 

Kontaktpersoner:

Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf 915 13 484. Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Rådgiver: Alf Skar, tlf 970 63 266. Epost: alf.skar@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 24. september 2020  pr. post eller elektronisk til post@fekjaer.no