Vi søker sommervikarer til vår døgnavdeling

Vi søker sommervikarer for arbeid i miljøet, som helst er under utdanning innen helse-og sosialfag (psykologi, sykepleier, sosionom eller vernepleier).

Fekjær psykiatriske senter (FPS) har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. FPS er bygd opp på og rundt garden Fekjær og består av døgnavdeling, poliklinikk med ambulant team og Fekjærtunet overgangsboliger.

Døgnavdelingens målgruppe er ungdom i alder 18–35 år med alvorlige psykiske lidelser som psykoser, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser. Noen har tilleggsproblem rus. Individuelt tilrettelagt miljøterapi, friluftsliv, fysisk aktivitet og kontakt med dyr er viktige elementer, i tillegg til medikamentell behandling og psykoterapeutisk tilnærmelse av både psykodynamisk, kognitiv og relasjonell inspirasjon.

Fekjær er tverrfaglig og godt bemannet med psykiatere, psykologer, psykiatriske sykepleiere/sykepleiere, sosionomer/kliniske sosionomer og idrettskonsulenter.

For våre sommervikarer kan vi tilby:

  • Lærerikt og interessant arbeid i et bredt tverrfaglig team
  • Intern opplæring og veiledning
  • Leilighet til rimelig leie
  • Lønn og arbeidsforhold etter tariff og avtaleverk

Kontaktperson:

Ass. institusjonssjef
Tor Anders Perlestenbakken
T: 915 13 484
E: Tor.Anders.Perlestenbakken @fekjaer.no

Skriftlig søknad sendes elektronisk til post@fekjaer.no eller sendes i posten til:

Fekjær psykiatriske senter
Fekjarvegen 110
3528 Hedalen

Søknadsfrist 25. februar 2018.

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
Idrettskonsulent/ miljøterapeut Vi søker sykepleiere