PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST

Fekjær søker psykologspesialist/psykolog i 100% stilling

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en ideell stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF og er godkjent innenfor ordningen Fritt behandlingsvalg. Senteret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboliger. Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18-35 år med alvorlige psykiske lidelser. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3-4 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også andre forståelsestilnærminger, av kognitiv og relasjonell inspirasjon.
Fekjær har et stort og godt fagmiljø med blant annet psykiatere, psykologspesialist, spesialsykepleiere, sosionomer og idrettskonsulenter. Fekjær vil gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg utvide kapasiteten. Dette krever mer fagpersonell og vi søker derfor etter:

Psykolog/psykologspesialist i 100% stilling.

 

Arbeidsoppgaver:

– Diagnostisering og kartlegging
– Psykoterapi/individualterapi og gruppeterapi som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling
– Delta innen FOU-arbeid
– Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken
Klikk for mer om psykologtjenesten

 

Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:
– Spesialist i klinisk psykologi (psykolog uten spesialitet er velkomne til å søke – vil få veiledning og dekket utgifter til spesialiseringskurs etter avtale)
– Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
– Bred erfaring fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
– Gode tverrfaglige samarbeidsevner
– Evne til å arbeide systematisk og målrettet
– Interesse for veiledning og undervisning

 

Vi tilbyr:
– Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
– Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
– Faste fagdager
– Lønn etter avtale
– Pensjonsordning i KLP og gode forsikringsordningsordninger
– Moderne boliger til leie – også for familie
– 6 måneders prøvetid

For mer informasjon om Fekjær: www.fekjær.no

For mer informasjon om Hedalen: www.hedalen.no

 

Kontaktpersoner:
Psykologspesialist Rigo Mozart, T: 90258571. E-post: rigo.mozart@fekjaer.no
Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, T: 91513484. E-post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 22. november  pr. post eller elektronisk til: post@fekjaer.no

 

Vennligst oppgi minimum 2 relevante referanser.

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
PSYKIATER/OVERLEGE Ledige stillinger ved Fekjær