Psykologspesialist/psykolog

Fekjær søker psykologspesialist/psykolog i 100% stilling

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en ideell stiftelse innen spesialisthelsetjenesten, har avtale med Helse Sør-Øst RHF og er godkjent innenfor ordningen fritt behandlingsvalg. Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18-35 år med alvorlige psykiske lidelser. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3-4 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også andre forståelsestilnærminger, av kognitiv og relasjonell inspirasjon.
Fekjær har et stort og godt fagmiljø med blant annet psykiatere, psykologspesialist, spesialsykepleiere, sosionomer og idrettskonsulenter. Fekjær har en erfaren psykologspesialist ansatt i hel stilling, med ønsker å styrke psykologtilbudet.

 

Arbeidsoppgaver:

– Diagnostisering og kartlegging
– Psykoterapi/individualterapi og gruppeterapi som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling
– Delta innen FOU-arbeid
– Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken
Klikk for mer om psykologtjenesten

 

Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:
– Spesialist i klinisk psykologi (psykolog uten spesialitet er velkomne til å søke – vil få veiledning og dekket utgifter til spesialiseringskurs etter avtale)
– Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
– Bred erfaring fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
– Gode tverrfaglige samarbeidsevner
– Evne til å arbeide systematisk og målrettet
– Interesse for veiledning og undervisning

 

Vi tilbyr:
– Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
– Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
– Faste fagdager
– Lønn etter avtale
– Pensjonsordning i KLP og gode forsikringsordningsordninger
– Moderne boliger til leie – også for familie
– 6 måneders prøvetid

For mer informasjon om Fekjær: www.fekjær.no

For mer informasjon om Hedalen: www.hedalen.no

 

Kontaktpersoner:
Psykologspesialist Rigo Mozart, T: 90258571. E-post: rigo.mozart@fekjaer.no
Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, T: 91513484. E-post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 23. august pr. post eller elektronisk til: post@fekjaer.no

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
Ledige stillinger ved Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

Personalgruppa engasjerer seg når alle involveres i «å kaste ball» om kommende utvidelse

Fekjær utvider og tilpasser driften

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas i bruk. Flere nye stillinger er opprettet og ansettelsesprosessen er kommet langt. Fekjær har god søkning til de fleste fagstillingene

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas [...]

Published 1 jul 2019 by Gunnar Fossholt
Helseklyngen med representanter fra Beitostølen Helseportsenter, Riisby Behandlingssenter, LHF Briskeby og Fekjær psykiatriske senter.

Helseklyngen besøkte NTNU Gjøvik

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor interesse får Helseklyngen og de enkelte medlemsbedriftenes virksomheter.

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor [...]

Published 28 jun 2019 by Gunnar Fossholt