PSYKIATER/OVERLEGE

Fekjær søker etter psykiater/overlege i 100% stilling

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en ideell stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF og er godkjent innenfor ordningen Fritt behandlingsvalg. Senteret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboliger. Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18-35 år med alvorlige psykiske lidelser. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3-4 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også andre forståelsestilnærminger av kognitiv og relasjonell inspirasjon.
Fekjær har et stort og godt fagmiljø med blant annet psykiatere, psykologspesialist, spesialsykepleiere, sosionomer og idrettskonsulenter. Fekjær vil gjennom ordning Fritt behandlingsvalg utvide kapasiteten. Dette krever mer fagpersonell og vi søker derfor etter:

PSYKIATER/OVERLEGE I 100% STILLING.

 

Arbeidsoppgaver:
– Diagnostisering og kartlegging
– Medisinsk behandling
– Gi individualterapi og gruppeterapi, som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling
– Delta innen FOU-arbeid
– Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken

 

Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:
– Bred erfaring fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste og helst fra Fekjær sin målgruppe
– Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
– Gode tverrfaglige samarbeidsevner
– Evne til å arbeide systematisk og målrettet
– Interesse for veiledning og undervisning

 

Vi tilbyr:
– Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
– Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
– Faste fagdager
– Lønn etter avtale
– Pensjonsordning i KLP og gode forsikringsordningsordninger
– Moderne boliger til leie – også for familie
– 6 måneders prøvetid
– Ønsker du å arbeide deltid kan dette drøftes

 

For mer informasjon om Fekjær: www.fekjær.no

For mer informasjon om Hedalen: www.hedalen.no

 

Kontaktpersoner:
Institusjonssjef Elling Fekjær, T: 905 91 545. E-post: elling.fekjaer@fekjaer.no
Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, T: 91513484. E-post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 29. november pr. post eller elektronisk til: post@fekjaer.no.
Vennligst oppgi minimum 2 relevante referanser.

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST Ledige stillinger ved Fekjær