PSYKIATER/OVERLEGE – INNTIL 100% STILLING

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør Øst RHF. Sentret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboliger.

Døgnenheten utreder og behandler unge voksne i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske lidelser. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 6 måneder.

«Midt i et levende kulturlandskap danner et gardstun med småhus og tømmerhus en annerledes ramme, der aktiviteter og deltagelse er en viktig del av behandlingen»

Fekjær har et stort og godt fagmiljø med blant annet psykiatere, psykologspesialister, spesialsykepleiere, sosionomer, idrettskonsulenter.

I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst RHF har Helfo godkjent Fekjær for inntak etter ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV).

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinering
 • Gi psykoterapi/individualterapi og gruppeterapi, som koordineres med tilrettelagt miljøterapeutisk behandling.
 • Delta innen FOU-arbeid
 • Arbeidet vil vesentlig være ved døgnenheten, men etter nærmere avtale noe i poliklinikken.

Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:

 • Interesse og forståelse for miljøterapeutisk arbeid
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Interesse for veiledning og undervisning

Vi tilbyr:

 • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
 • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
 • Lønn etter avtale med pensjons- og forsikringsordning
 • Noe av arbeidet kan etter avtale foregå digitalt
 • Mindre stillingsstørrelse kan diskuteres
 • Gode og moderne boliger til leie også for familie
 • 6 måneder prøvetid

 

For mer informasjon om Fekjær: www.fekjaer.no

For mer informasjon om Hedalen: www.hedalen.no

 

Søknadsfrist: 16. mars 2021

 

Kontaktpersoner: Rådgiver Alf Skar.  Tlf 970 63 266, e.post: alf.skar@fekjaer.no

Ass institusjonssjef Perlestenbakken.  Tlf 915 13 484, e.post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

 

 

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
IDRETTSKONSULENT/MILJØTERAPEUT SOSIONOM OG VERNEPLEIER PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE

Aktuelt fra Fekjær

IDRETTSKONSULENT/MILJØTERAPEUT

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av to døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 4 mar 2021 by Gunnar Fossholt

SOSIONOM OG VERNEPLEIER

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 4 mar 2021 by Gunnar Fossholt

PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 18 feb 2021 by Gunnar Fossholt