Ledige stillinger ved Fekjær

Fekjær utvider og tilbyr i den forbindelse flere nye fagstillinger.

Fekjær psykiatriske senter er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Det regionale helseforetaket Helse Sør Øst. Sentret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.  Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er vanligvis 3 – 4 måneder.

Sentret har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialist, sykepleiere (de fleste med videreutdanning), idrettskonsulenter og sosionomer. Alle stillinger er i dag besatt.

I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst har HELFO godkjent Fekjær for inntak etter Fritt behandlingsvalg (FBV). Fekjær vil gjennom denne ordningen utvide kapasiteten ved døgnenheten. Dette vil kreve mer fagpersonell.

Ved utvidelsen søker vi etter:

3 stillinger 50 -100 % sykepleiere natt

2 stillinger 100 % psykiatriske sykepleiere

1 stilling 100% sosionom

Alle disse stillingene er i turnus og med arbeid hver 3. helg

 

1 stilling 100 % psykologspesialist

1 stilling 100 % psykiater

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Interesse for fagområdet
 • Evne til å jobbe målrettet og strukturert
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Fekjær kan bl.a. tilby:

 • et stort og godt fagmiljø med bl.a. faste fagdager
 • engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
 • lønn etter tariff
 • pensjonsordning
 • leie av personalbolig av god standard i ulike størrelser – også familiebolig
 • 6 måneder gjensidig prøvetid

 

Ønsker du mer informasjon om Fekjær, gå gjerne inn på vår hjemmeside: www.fekjær.no

For mer info om Hedalen: www.hedalen.no

 

Kontaktpersoner:

Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken. T: 915 13 484. Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Rådgiver Alf Skar. T: 970 63 266. Epost: alf.skar@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes pr post eller elektronisk til post@fekjaer.no

Aktuelt fra Fekjær

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The Nuiances of Fake Lashes Long and amazing eyelashes happen to be women include something which provides been preferred by more ladies.they can try these out There's cosmetic merchandise built for females looking for larger than merely a cosmetics. As an [...]

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The [...]

Published 17 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as a highly extensive, beautiful CBD drinks!meticulously Regardless of the fact that it really is definitely certainly not feasible to overdose on CBD, it really is certainly important to figure out how very much you really ought to be executing. That you might require [...]

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system calms many of these as a incredibly prolonged, captivating CBD drink!drei Regardless of the simple fact that it genuinely is usually in no way conceivable to overdose on CBD, it really is usually essential to appreciate how far you seriously ought to get accomplishing. [...]

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt