Ledige stillinger ved Fekjær

Fekjær utvider og tilbyr i den forbindelse flere nye fagstillinger.

Fekjær psykiatriske senter er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Det regionale helseforetaket Helse Sør Øst. Sentret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.  Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er vanligvis 3 – 4 måneder.

Sentret har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialist, sykepleiere (de fleste med videreutdanning), idrettskonsulenter og sosionomer. Alle stillinger er i dag besatt.

I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst har HELFO godkjent Fekjær for inntak etter Fritt behandlingsvalg (FBV). Fekjær vil gjennom denne ordningen utvide kapasiteten ved døgnenheten. Dette vil kreve mer fagpersonell.

Ved utvidelsen søker vi etter:

2 stillinger 50 -100 % sykepleiere natt

Stillingene er i turnus med arbeid hver 3. helg

 

1 stilling 100 % psykologspesialist

1 stilling 100 % psykiater

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Interesse for fagområdet
 • Evne til å jobbe målrettet og strukturert
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Fekjær kan bl.a. tilby:

 • et stort og godt fagmiljø med bl.a. faste fagdager
 • engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
 • lønn etter tariff
 • pensjonsordning
 • leie av personalbolig av god standard i ulike størrelser – også familiebolig
 • 6 måneder gjensidig prøvetid

 

Ønsker du mer informasjon om Fekjær, gå gjerne inn på vår hjemmeside: www.fekjær.no

For mer info om Hedalen: www.hedalen.no

 

Kontaktpersoner:

Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken. T: 915 13 484. Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Rådgiver Alf Skar. T: 970 63 266. Epost: alf.skar@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes pr post eller elektronisk til post@fekjaer.no

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
PSYKIATER/OVERLEGE PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST