Idrettskonsulent/ miljøterapeut

Til vår døgnenhet søker vi idrettskonsulent/miljøterapeut til fulltids fast stilling.

Vi søker en initiativrik, fleksibel og friluftsinteressert person, med gode evner til organisering og planlegging. Den vi søker må også beherske og trives med ansvar, praktisk, selvstendig og tverrfaglig arbeid.Vi ser helst at du har videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning gjerne på mastergradsnivå og bred erfaring. Du må arbeide faglig målrettet og være samarbeidsvillig.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Delta i miljøterapeutisk arbeid tilknyttet en av døgnavdelingens behandlingsgrupper.
 • Ta del i gjennomføring av fysisk aktivitet og friluftsliv ved senteret.
 • Utarbeidelse og oppfølging av individuelle og gruppevise treningsopplegg.
 • Planlegging og gjennomføring av ulike typer dags- og overnattingsturer, for mindre og større grupper.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig idretts- eller helserelatert høgskoleutdannelse
 • Har du ikke psykiatrisk videreutdanning, må du forplikte deg til å gjennomføre denne utdanning innen rimelig tid
 • Gjerne erfaring fra arbeid med psykiatri

Vi tilbyr:

 • Lærerikt og interessant arbeid i et bredt tverrfaglig team.
 • Gode utviklingsmuligheter for den rette.
 • Internundervisning og veiledning
 • Lønn, arbeidsforhold og prøvetid etter tariff og gjeldende overenskomster.
 • Moderne leiligheter i sentrum av bygda til rimelig leie
 • Pensjonsordning i KLP

Kontaktpersoner:

Ass. institusjonssjef
Tor Anders Perlestenbakken
T: 915 13 484
E:  tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Utviklingsleder
Gunnar Fossholt
T: 971 19 207
E: gunnar.fossholt@fekjaer.no

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Skriftlig søknad med referanser sendes til post@fekjaer.no eller per post til:

Fekjær psykiatriske senter
Fekjarvegen 110
3528 Hedalen i Valdres

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
Vi søker sommervikarer til vår døgnavdeling Vi søker sykepleiere

Aktuelt fra Fekjær

Fra fagmøte 19. januar 2018. Fra venstre: Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, overlegene Irina Saliy, Agnieszka Majdanik, Audrius Bardauskas, avdelingsleder Birgit Rautenberg og institusjonssjef Elling Fekjær. Overlege Svein Martin Luth og leder poliklinikk Tone Kristin Markussen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

God psykiaterdekning ved Fekjær

Fekjær har flere spesialister i psykiatri. De siste to årene har Fekjær kjøpt psykiatertjenester fra Sykehuset Innlandet HF. Nå har Fekjær tilsatt to psykiatere/overleger i fulltidsstilling.

Fekjær har flere spesialister i psykiatri. De siste to årene har Fekjær kjøpt psykiatertjenester fra Sykehuset Innlandet HF. Nå [...]

Published 22 jan 2018 by fkhh-adm