FEKJÆR SØKER TILKALLINGSVIKARER/FERIEVIKARER

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten med over 60 ansatte, og som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg er vi godkjent for inntak etter ordningen Fritt behandlingsvalg. Senteret består av to døgnenheter, poliklinikk og overgangsboliger.

Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18–35 år med alvorlige psykiatriske problem. Noen har tilleggsproblem rus.

Fekjær har stort fagmiljø med bl.a. psykiatere/LIS, psykologspesialister/psykologer, sykepleiere (de fleste med videreutdanninger), sosionomer, vernepleiere, helsefagarbeidere og idrettskonsulenter.

Vi har studenter fra ulike høgskoler og universitet.

Innlandet fylkeskommune har ansatt lærere ved institusjonen.

Ved vår døgnavdeling søker vi etter tilkallingsvikarer/sommervikarer.

Vi søker vikarer for arbeid i miljøet og som har en helse-/sosialfaglig utdanning eller er under utdanning (psykologi, sykepleier, sosionom eller vernepleie, helsefagarbeider).

Vi tilbyr:

  • Lærerikt og interessant arbeid i et bredt tverrfaglig team
  • Intern opplæring og veiledning
  • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
  • Leilighet til rimelig leie
  • Lønns- og arbeidsvilkår etter tariff

Kontaktpersoner:

Vibeke Finnøen Amundsen (Enhetsleder) Tlf. 90 69 97 89, Nina Haugom Grøv (Enhetsleder) Tlf. 41 52 30 59 eller Tor Anders Perlestenbakken (Klinikksjef), Tlf. 91 51 34 84.

Skriftlig søknad sendes innen 17.01. elektronisk til post@fekjaer.no eller pr post til Fekjær psykiatriske senter, Fekjarvegen 110, 3528 Hedalen.