FEKJÆR SØKER KOKK

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Senteret består av 2 døgnenheter, poliklinikk og overgangsboliger. Innlandet fylkeskommune har ansatt lærere ved institusjonen.

Døgnenhetene behandler unge voksne i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problem. Noen har tilleggsproblem rus.

Sentret har et stort fagmiljø med bla psykiatere/LIS, psykologspesialister/psykologer, sykepleiere (de fleste med videreutdanninger), sosionomer, vernepleiere, helsefagarbeidere og idrettskonsulenter. I tillegg personell i stab: kokker, vaktmestre, kontor og renhold.

Vi har studenter fra ulike høgskoler og universitet.

Fekjær skal ha et velfungerende kjøkken som gir pasienten, besøkende og gjester en god opplevelse. Døgnenhetene har nytt velutstyrt kjøkken fra 2014 og all mat blir laget her.

Til våre døgnenheter søker vi kokk i 60 – 100% stilling.

 

Vi kan tilby:

– Engasjement med mulighet for fast ansettelse

– Arbeidstid 08.00 til 16.00 mandag til fredag. Den som blir ansatt i deltidsstilling må kunne arbeide i 100% stilling i ferier og under sykdom

– Et stort og godt arbeidsmiljø med ca. 70 ansatte

– Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag

– Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt

– Lønn etter tariff med pensjons- og forsikringsordning

– God og moderne bolig til leie

 

For nærmere informasjon om Hedalen se: www.hedalen.no

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

– Utdannelse som kokk/institusjonskokk

– Ha bred erfaring fra varm- og kaldtkjøkken og lage alminnelig, velsmakende og næringsrik mat

– Gjerne ha noe erfaring fra undervisning/veiledning i kosthold og like å undervise

– Gode samarbeidsevner i en hektisk hverdag

 

Kontaktperson:

Institusjonssjef: Elling Fekjær, tlf 905 91 545 Epost: elling.fekjaer@fekjaer.no

Skriftlig søknad sendes: post@fekjaer.no

Søknadsfrist: 20.05.2023

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt