FEKJÆR SØKER SYKEPLEIER/VERNEPLEIER OG HELSEFAGARBEIDER

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent også for inntak etter Fritt behandlingsvalg. FPS består av 2 døgnenheter, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger (etterbehandlingstilbud). Døgnenhetene behandler voksen ungdom i alder 18 – 35 med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblematikk rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 5 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også med andre tilnærminger.

FPS har et stort og godt fagmiljø med ca 70 ansatte og som består blant annet av psykiatere, LIS, psykologer, sykepleiere/spesialsykepleiere, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere og idrettskonsulenter. Innlandet fylkeskommune har egen skole ved FPS med 2 lærere.

Vi har studenter fra ulike universitet og høgskoler. FPS er tilsluttet Det nasjonale faglige nettverket for alvorlige personlighetsforstyrrelser NAPP. Vi vektlegger fagutvikling for alle våre ansatte. 2 av våre psykologer er under spesialisering. Vi stimulerer ansatte til å ta master- og relevante videreutdanninger samt PhD.

Fekjær er kontinuerlig under utvikling og har behov for noe mer personell til våre døgnenheter. Har du ikke videreutdanning innen psykisk helsearbeid, er det ønskelig du tar dette etter nærmere avtale.

 

Til våre døgnenheter søker vi etter:

Sykepleier/vernepleier (deltid kan søkes)

Helsefagarbeider (deltid kan søkes)

Ca 50 % stilling for sykepleier/vernepleier til våken nattevakt

Ca 50 % stilling for helsefagarbeider til nattevakt (delvis passiv tjeneste)

 

Vi kan tilby:

– Faste stillinger med 6 mnd prøvetid

– Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø

– Engasjerte og dyktige kollegaer i en hektisk hverdag

– Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt

– Lønn etter tariff med pensjon- og forsikringsordning

– Gode boliger til leie

 

Kontaktpersoner:

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf 91513484 Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Enhetsleder: Nina Haugom Grøv, tlf 415 23 059 Epost:  nina.haugom.grov@fekjaer.no

Enhetsleder: Vibeke Finnøen Amundsen, tlf 90699789 Epost: vibeke.finnoen.amundsen@fekjaer.no

Skriftlig søknad sendes: post@fekjaer.no