FEKJÆR SØKER SYKEPLEIER/VERNEPLEIER OG HELSEFAGARBEIDER

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent også for inntak etter Fritt behandlingsvalg. FPS består av 2 døgnenheter, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger (etterbehandlingstilbud). Døgnenhetene behandler voksen ungdom i alder 18 – 35 med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblematikk rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 5 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også med andre tilnærminger.

FPS har et stort og godt fagmiljø med ca 70 ansatte og som består blant annet av psykiatere, LIS, psykologer, sykepleiere/spesialsykepleiere, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere og idrettskonsulenter. Innlandet fylkeskommune har egen skole ved FPS med 2 lærere.

Vi har studenter fra ulike universitet og høgskoler. FPS er tilsluttet Det nasjonale faglige nettverket for alvorlige personlighetsforstyrrelser NAPP. Vi vektlegger fagutvikling for alle våre ansatte. 2 av våre psykologer er under spesialisering. Vi stimulerer ansatte til å ta master- og relevante videreutdanninger samt PhD.

Fekjær er kontinuerlig under utvikling og har behov for noe mer personell til våre døgnenheter. Har du ikke videreutdanning innen psykisk helsearbeid, er det ønskelig du tar dette etter nærmere avtale.

 

Til våre døgnenheter søker vi etter:

Sykepleier/vernepleier (deltid kan søkes)

Helsefagarbeider (deltid kan søkes)

Ca 50 % stilling for sykepleier/vernepleier til våken nattevakt

Ca 50 % stilling for helsefagarbeider til nattevakt (delvis passiv tjeneste)

 

Vi kan tilby:

– Faste stillinger med 6 mnd prøvetid

– Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø

– Engasjerte og dyktige kollegaer i en hektisk hverdag

– Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt

– Lønn etter tariff med pensjon- og forsikringsordning

– Gode boliger til leie

 

Kontaktpersoner:

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf 91513484 Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Enhetsleder: Nina Haugom Grøv, tlf 415 23 059 Epost:  nina.haugom.grov@fekjaer.no

Enhetsleder: Vibeke Finnøen Amundsen, tlf 90699789 Epost: vibeke.finnoen.amundsen@fekjaer.no

Skriftlig søknad sendes: post@fekjaer.no

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
FEKJÆR SØKER PSYKOLOGSPESIALIST

Aktuelt fra Fekjær

UTBEDRINGENE ETTER STORMEN/ORKANEN HAR KOMMET LANGT

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie. Vi som opplevde denne katastrofen, vil aldri glemme denne dagen. Stormen med orkankast over Søre Hedalen og noen andre områder i indre Østlandet gjorde store skader på skog, hus og infrastruktur. Skadene på Fekjær var omfattende. Hogstmaskiner har hogd vindfall gjennom måneder. Planting av ny [...]

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie. Vi som opplevde denne katastrofen, [...]

Published 12 jul 2022 by Gunnar Fossholt

SAUEN VÅR ER NÅ PÅ FJELLBEITE

Mange setter stor pris på sauen. Etter en fin periode med lemming i april og første del av mai, slapp vi 19. mai sauen på vårbeite på selve Fekjær. Alle voksne fikk klaver med bjeller og alle lam hadde blå merker med nummer i begge ørene. Du verden hvor glade små og store var for å komme ut i det fri, springe og ikke minst spise grønt næringsrikt gress!

Mange setter stor pris på sauen. Etter en fin periode med lemming i april og første del av mai, slapp vi 19. mai sauen på [...]

Published 12 jul 2022 by Gunnar Fossholt