Vi søker til vår poliklinikk/ambulant team: Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og helst erfaring fra poliklinikk, og til vår døgnavdelingen: Sosionom helst med videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusbehandling

Stiftelsen Fekjær eller Fekjær psykiatriske senter har avtale med Helse Sør-Øst RHF og er godkjent for inntak av pasienter til behandling etter ordningen Fritt behandlingsvalg.

Senteret består av døgnavdeling, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger.

Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 6 måneder. Her er et stort fagmiljø med flere profesjoner og med 5 sosionomer. I tillegg til individualsamtaler med våre spesialister, er individuelt tilrettelagt miljøterapi sentralt i behandlingen. Sosionomene er miljøterapeuter og i tillegg til sosionomoppgaver utarbeider sosionomen sammen med blant annet spesialsykepleiere behandlingsplaner sammen med pasienten.

Poliklinikken/ambulant team har egne, moderne lokaler 1 km fra døgnavdelingen og er mest en ettervernspoliklinikk. Poliklinikken har det faglige ansvaret for Fekjærtunet overgangsboliger. Dette er en egen stiftelse med 6 leiligheter for viderebehandling av unge folk som trenger videre behandling etter utskrivelse fra døgnenheten. Poliklinikken har 2 sosionomer.

Vi har følgende faste stillinger ledige:

Poliklinikk/ambulant team:

  • 1 Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og helst erfaring fra poliklinikk

Døgnavdelingen:

  • 1 Sosionom helst med videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusbehandling

Vi tilbyr:

  • Et stort og godt fagmiljø med blant annet faste fagdager
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
  • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
  • Lønn etter tariff med pensjons- og forsikringsordning i KLP
  • 6 måneder gjensidig prøvetid
  • Gode moderne boliger til leie også for familie

På vår hjemmeside: fekjær.no finner du fullstendig utlysningstekst og informasjon om Fekjær.

hedalen.no kan du lese mer om bygda Hedalen.

Kontaktpersoner:

Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken tlf 915 13 484.

Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Alf Skar: tlf 970 63 266 Epost: alf.skar@fekjaer.no

 

Søknadsfrist: 17.desember 2020. Søknad sendes elektronisk til post@fekjaer.no eller pr post til Fekjær psykiatriske senter, Fekjarvegen 110, 3528 Hedalen.

Vennligst oppgi 2 referanser i din søknad.

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
PSYKOLOGSPESIALIST/PSYKOLOG