Verdensdagen for psykisk helse

Fekjær har gjennom mange år hatt et konstruktivt samarbeid med Norges Idrettshøgskole.

10. oktober, på verdensdagen for psykisk helse, la professor Marit Sørensen fram forskningsresultat fra et større forskningsprosjekt Idrettshøgskolen har gjennomført gjennom flere år. Fekjær var en del av prosjektet. Resultatene viser tydelig at fysisk aktivitet har en behandlende effekt for psykiske sykdommer. Fekjær vil bruke funnene i forskningsprosjektet aktivt for å videreutvikle fysisk aktivitet som behandlingsform ved Fekjær.

Professor Marit Sørensen

Magnus Sandvik Mangrud skrev sin masteroppgave med fokus på den fysiske aktiviteten som drives ved Fekjær som en del av behandlingen for de fleste pasienter. Masterutdanningen ble gjennomført ved Norges Idrettshøgskole. Masteroppgaven ble gjennomført som en kvalitativ undersøkelse av psykiatriske pasienters oppfatninger og opplevelser om fysisk aktivitet og helse i psykisk helsevern. Mangrud fikk særdeles god kritikk for sin masteroppgave. Funn og vurderinger i hans masteroppgave er viktige betraktninger Fekjær vil bruke i sitt FoU arbeid.
Både pasienter og personell var tilstede på Søre lokalet under presentasjonene. Begge foredragene ble godt mottatt av både pasienter og personell.

Master i idrettsmedisin og miljøterapeut Magnus Sandvik Mangrud

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt